Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Ca nhạc ngày 16/02/2020 16/2/2020 21:11:47
Thời sự tiếng Việt ngày 16/02/2020 16/2/2020 21:09:47
Thời sự tiếng Việt ngày 15/02/2020 15/2/2020 21:58:56
Thời sự tiếng Việt ngày 14/02/2020 14/2/2020 19:59:52
Văn nghệ tổng hợp ngày 13/02/2020 13/2/2020 20:58:50
Thời sự tiếng Việt ngày 13/02/2020 13/2/2020 20:56:52
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 12/02/2020 12/2/2020 21:08:15
Thời sự tiếng Việt ngày 12/02/2020 12/2/2020 21:06:39
Thời sự tiếng Việt ngày 11/02/2020 11/2/2020 18:48:15
Thời sự tiếng Việt ngày 10/02/2020 10/2/2020 20:19:15
Ca nhạc ngày 09/02/2020 9/2/2020 21:29:13
Thời sự tiếng Việt ngày 09/02/2020 9/2/2020 21:27:42
Thời sự tiếng Việt ngày 08/02/2020 8/2/2020 21:18:01
Thời sự tiếng Việt ngày 07/02/2020 7/2/2020 21:34:26
Chương trình văn nghệ tổng hợp ngày 06/02/2020 6/2/2020 20:42:16
Thời sự tiếng Việt ngày 06/02/2020 6/2/2020 20:40:06
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 05/02/2020 5/2/2020 19:56:11
Thời sự tiếng Việt ngày 05/02/2020 5/2/2020 19:54:03
Thời sự tiếng Việt ngày 04/02/2020 4/2/2020 20:00:35
Thời sự tiếng Việt ngày 03/02/2020 3/2/2020 19:38:51
Ca nhạc ngày 02/02/2020 2/2/2020 21:39:27
Thời sự tiếng Việt ngày 02/02/2020 2/2/2020 21:36:31
Thời sự tiếng Việt ngày 01/02/2020 1/2/2020 20:33:47
Thời sự tiếng Việt ngày 31/01/2020 31/1/2020 19:56:52

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

47.870/lượng