Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 24/3/2020 24/3/2020 20:09:08
Thời sự tiếng Việt ngày 23/3/2020 23/3/2020 19:23:25
Quà tặng âm nhạc ngày 22/3/2020 22/3/2020 20:01:00
Thời sự tiếng Việt ngày 22/3/2020 22/3/2020 19:59:05
Thời sự tiếng Việt ngày 21/3/2020 21/3/2020 20:45:14
Thời sự tiếng Việt ngày 20/3/2020 20/3/2020 20:04:08
Văn nghệ tổng hợp ngày 19/3/2020 19/3/2020 17:56:19
Thời sự tiếng Việt ngày 19/3/2020 19/3/2020 17:54:18
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 18/3/2020 18/3/2020 18:06:30
Thời sự tiếng Việt ngày 18/3/2020 18/3/2020 18:04:31
Thời sự tiếng Việt ngày 17/3/2020 17/3/2020 17:44:16
Thời sự tiếng Việt ngày 16/3/2020 16/3/2020 18:12:47
Quà tặng âm nhạc ngày 15/3/2020 15/3/2020 21:02:34
Thời sự tiếng Việt ngày 15/3/2020 15/3/2020 21:00:36
Thời sự tiếng Việt ngày 14/3/2020 14/3/2020 20:30:36
Thời sự tiếng Việt ngày 13/3/2020 13/3/2020 18:30:55
Văn nghệ tổng hợp ngày 18/01/2020 12/3/2020 17:38:00
Thời sự tiếng Việt ngày 12/3/2020 12/3/2020 17:36:20
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 11/3/2020 11/3/2020 20:20:56
Thời sự tiếng Việt ngày 11/3/2020 11/3/2020 20:18:53
Thời sự tiếng Việt ngày 10/3/2020 10/3/2020 19:47:18
Thời sự tiếng Việt ngày 09/3/2020 9/3/2020 18:04:38
Quà tặng âm nhạc ngày 08/3/2020 8/3/2020 18:00:23
Thời sự tiếng Việt ngày 08/3/2020 8/3/2020 17:58:38

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.270/lượng