Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2018 17/11/2018 21:14:35
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2018 16/11/2018 18:24:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2018 16/11/2018 18:22:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2018 15/11/2018 20:04:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2018 14/11/2018 20:07:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2018 13/11/2018 20:28:47
Chương trình sli lượn ngày 12/11/2018 12/11/2018 18:12:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2018 12/11/2018 18:09:01
Chương trình Tiếng then ngày 11/11/2018 11/11/2018 21:01:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2018 10/11/2018 21:04:47
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 9/11/2018 9/11/2018 17:40:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/11/2018 9/11/2018 17:37:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/11/2018 7/11/2018 19:09:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/11/2018 6/11/2018 20:54:39
Chương trình Sli lượn ngày 5/11/2018 5/11/2018 20:09:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 5/11/2018 5/11/2018 20:07:00
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 4/11/2018 4/11/2018 21:01:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/11/2018 3/11/2018 21:38:58
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2018 2/11/2018 18:06:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2018 2/11/2018 18:01:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/11/2018 1/11/2018 18:07:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/10/2018 31/10/2018 17:56:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/10/2018 30/10/2018 20:23:18
Chương trình Sli lượn ngày 29/10/2018 29/10/2018 18:42:53

Lịch Phát sóng

 • T2

  12/11

 • T3

  13/11

 • T4

  14/11

 • T5

  15/11

 • T6

  16/11

 • T7

  17/11

 • CN

  18/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23355 VNĐ

36.700/lượng