Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/01/2019 18/1/2019 17:45:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/01/2019 18/1/2019 17:43:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/01/2019 17/1/2019 21:39:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/01/2019 16/1/2019 20:46:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/01/2019 15/1/2019 20:52:03
Sli lượn ngày 14/01/2019 14/1/2019 20:05:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/01/2019 14/1/2019 20:03:58
Tiếng Then ngày 13/01/2019 13/1/2019 19:53:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/01/2019 12/1/2019 20:36:43
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/01/2019 11/1/2019 20:43:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/01/2019 11/1/2019 20:42:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/01/2019 10/1/2019 20:44:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/01/2019 9/1/2019 19:40:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/01/2019 8/1/2019 21:12:27
Sli lượn ngày 7/01/2019 7/1/2019 20:30:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/01/2019 7/1/2019 20:29:14
Tiếng then ngày 6/01/2019 6/1/2019 15:41:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 5/01/2019 5/1/2019 21:25:47
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 4/01/2019 4/1/2019 21:01:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/01/2019 4/1/2019 20:59:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 3/01/2019 3/1/2019 20:00:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/01/2019 2/1/2019 17:45:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/01/2019 1/1/2019 20:59:37
Sli lượn ngày 31/12/2018 31/12/2018 22:00:33

Lịch Phát sóng

 • T2

  14/01

 • T3

  15/01

 • T4

  16/01

 • T5

  17/01

 • T6

  18/01

 • T7

  19/01

 • CN

  20/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23245 VNĐ

36.720/lượng