Thời sự tiếng Việt ngày 8/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 17/11/2018 17/11/2018 21:14:01
Thời sự tiếng Việt ngày 16/11/2018 16/11/2018 18:22:23
Văn nghệ tổng hợp ngày 15/11/2018 15/11/2018 20:06:05
Thời sự tiếng Việt ngày 15/11/2018 15/11/2018 20:03:59
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 14/11/2018 14/11/2018 20:08:17
Thời sự tiếng Việt ngày 14/11/2018 14/11/2018 20:05:59
Thời sự tiếng Việt ngày 13/11/2018 13/11/2018 20:26:58
Thời sự tiếng Việt ngày 12/11/2018 12/11/2018 18:08:25
Ca nhạc theo yêu cầu ngày 11/11/2018 11/11/2018 21:03:45
Thời sự tiếng Việt ngày 11/11/2018 11/11/2018 21:00:36
Thời sự tiếng Việt ngày 10/11/2018 10/11/2018 21:04:21
Thời sự tiếng Việt ngày 9/11/2018 9/11/2018 17:34:42
Văn nghệ tổng hợp ngày 8/11/2018 8/11/2018 21:40:24
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 7/11/2018 7/11/2018 19:11:50
Thời sự tiếng Việt ngày 7/11/2018 7/11/2018 19:09:07
Thời sự tiếng Việt ngày 6/11/2018 6/11/2018 20:54:09
Thời sự tiếng Việt ngày 5/11/2018 5/11/2018 20:06:27
Ca nhạc ngày 4/11/2018 4/11/2018 21:05:20
Thời sự tiếng Việt ngày 4/11/2018 4/11/2018 21:00:29
Thời sự tiếng Việt ngày 03/11/2018 3/11/2018 21:38:11
Thời sự tiếng Việt ngày 02/11/2018 2/11/2018 18:01:09
Văn nghệ tổng hợp ngày 01/11/2018 2/11/2018 15:22:40
Thời sự tiếng Việt ngày 01/11/2018 1/11/2018 18:07:05
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 31/10/2018 31/10/2018 17:59:18

Lịch Phát sóng

 • T2

  12/11

 • T3

  13/11

 • T4

  14/11

 • T5

  15/11

 • T6

  16/11

 • T7

  17/11

 • CN

  18/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23355 VNĐ

36.700/lượng