Thời sự tiếng Mông ngày 6/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Mông ngày 18/01/2019 18/1/2019 17:43:54
Thời sự tiếng Mông ngày 17/01/2019 17/1/2019 21:40:09
Thời sự tiếng Mông ngày 16/01/2019 16/1/2019 20:46:55
Văn nghệ tiếng Mông ngày 15/01/2019 15/1/2019 20:53:28
Thời sự tiếng Mông ngày 15/01/2019 15/1/2019 20:52:23
Thời sự tiếng Mông ngày 14/01/2019 14/1/2019 20:04:18
Văn nghệ tiếng Mông ngày 13/01/2019 13/1/2019 19:54:01
Thời sự tiếng Mông ngày 12/01/2019 12/1/2019 20:37:02
Thời sự tiếng Mông ngày 11/01/2019 11/1/2019 20:42:36
Thời sự tiếng Mông ngày 10/01/2019 10/1/2019 20:45:28
Thời sự tiếng Mông ngày 9/01/2019 9/1/2019 19:41:12
Văn nghệ tiếng Mông ngày 8/01/2019 8/1/2019 21:13:50
Thời sự tiếng Mông ngày 8/01/2019 8/1/2019 21:12:47
Thời sự tiếng Mông ngày 7/01/2019 7/1/2019 20:29:33
Văn nghệ tiếng Mông ngày 6/01/2019 6/1/2019 15:41:53
Thời sự tiếng Mông ngày 5/01/2019 5/1/2019 21:26:11
Thời sự tiếng Mông ngày 4/01/2019 4/1/2019 21:00:09
Thời sự tiếng Mông ngày 3/01/2019 3/1/2019 20:00:24
Thời sự tiếng Mông ngày 02/01/2019 2/1/2019 17:45:58
Văn nghệ tiếng Mông ngày 01/01/2019 1/1/2019 21:00:55
Thời sự tiếng Mông ngày 01/01/2019 1/1/2019 20:59:56
Thời sự tiếng Mông ngày 31/12/2018 31/12/2018 21:59:35
Văn nghệ tiếng Mông ngày 30/12/2018 30/12/2018 16:20:11
Thời sự tiếng Mông ngày 29/12/2018 29/12/2018 21:41:36

Lịch Phát sóng

 • T2

  14/01

 • T3

  15/01

 • T4

  16/01

 • T5

  17/01

 • T6

  18/01

 • T7

  19/01

 • CN

  20/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23245 VNĐ

36.720/lượng