Thời sự tiếng Việt ngày 6/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 18/01/2019 18/1/2019 17:43:14
Văn nghệ tiếng Việt ngày 17/01/2019 17/1/2019 21:41:06
Thời sự tiếng Việt ngày 17/01/2019 17/1/2019 21:39:23
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 16/01/2019 16/1/2019 20:48:19
Thời sự tiếng Việt ngày 16/01/2019 16/1/2019 20:46:07
Thời sự tiếng Việt ngày 15/01/2019 15/1/2019 20:51:38
Thời sự tiếng Việt ngày 14/01/2019 14/1/2019 20:03:34
Ca nhạc ngày 13/01/2019 13/1/2019 19:55:04
Thời sự tiếng Việt ngày 13/01/2019 13/1/2019 19:52:49
Thời sự tiếng Việt ngày 12/01/2019 12/1/2019 20:36:19
Thời sự tiếng Việt ngày 11/01/2019 11/1/2019 20:41:50
Văn nghệ tiếng Việt ngày 10/01/2019 10/1/2019 20:46:32
Thời sự tiếng Việt ngày 10/01/2019 10/1/2019 20:44:00
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 9/01/2019 9/1/2019 19:42:53
Thời sự tiếng Việt ngày 9/01/2019 9/1/2019 19:39:59
Thời sự tiếng Việt ngày 8/01/2019 8/1/2019 21:12:07
Thời sự tiếng Việt ngày 7/01/2019 7/1/2019 20:28:53
Ca nhạc ngày 6/01/2019 6/1/2019 21:16:02
Thời sự tiếng Việt ngày 6/01/2019 6/1/2019 15:39:57
Thời sự tiếng Việt ngày 5/01/2019 5/1/2019 21:25:01
Thời sự tiếng Việt ngày 4/01/2019 4/1/2019 20:59:21
Văn nghệ tổng hợp ngày 3/01/2019 3/1/2019 20:01:26
Thời sự tiếng Việt ngày 3/01/2019 3/1/2019 19:59:37
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 02/01/2019 2/1/2019 17:46:59

Lịch Phát sóng

 • T2

  14/01

 • T3

  15/01

 • T4

  16/01

 • T5

  17/01

 • T6

  18/01

 • T7

  19/01

 • CN

  20/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23245 VNĐ

36.720/lượng