Thời sự tiếng Mông ngày 5/11/2018

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Mông ngày 17/11/2018 17/11/2018 21:15:05
Thời sự tiếng Mông ngày 16/11/2018 16/11/2018 18:23:22
Thời sự tiếng Mông ngày 15/11/2018 15/11/2018 20:04:50
Thời sự tiếng Mông ngày 14/11/2018 14/11/2018 20:06:25
Văn nghệ tiếng Mông ngày 13/11/2018 13/11/2018 20:36:57
Thời sự tiếng Mông ngày 13/11/2018 13/11/2018 20:29:50
Thời sự tiếng Mông ngày 12/11/2018 12/11/2018 18:11:06
Văn nghệ tiếng Mông ngày 11/11/2018 11/11/2018 21:01:50
Thời sự tiếng Mông ngày 10/11/2018 10/11/2018 21:05:11
Thời sự tiếng Mông ngày 9/11/2018 9/11/2018 17:38:34
Thời sự tiếng Mông ngày 8/11/2018 8/11/2018 21:39:04
Thời sự tiếng Mông ngày 7/11/2018 7/11/2018 19:10:01
Văn nghệ tiếng Mông ngày 6/11/2018 6/11/2018 20:56:42
Thời sự tiếng Mông ngày 6/11/2018 6/11/2018 20:55:13
Văn nghệ tiếng Mông ngày 4/11/2018 4/11/2018 21:02:30
Thời sự tiếng Mông ngày 03/11/2018 3/11/2018 21:39:48
Thời sự tiếng Mông ngày 02/11/2018 2/11/2018 18:02:21
Thời sự tiếng Mông ngày 01/11/2018 1/11/2018 18:08:28
Thời sự tiếng Mông ngày 31/10/2018 31/10/2018 17:56:59
Văn nghệ tiếng Mông ngày 30/10/2018 30/10/2018 20:26:04
Thời sự tiếng Mông ngày 30/10/2018 30/10/2018 20:23:58
Thời sự tiếng Mông ngày 29/10/2018 29/10/2018 18:40:39
Văn nghệ tiếng Mông ngày 28/10/2018 29/10/2018 08:49:29
Thời sự tiếng Mông ngày 27/10/2018 27/10/2018 20:56:42

Lịch Phát sóng

 • T2

  12/11

 • T3

  13/11

 • T4

  14/11

 • T5

  15/11

 • T6

  16/11

 • T7

  17/11

 • CN

  18/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23355 VNĐ

36.700/lượng