Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" năm 2017

Cập nhật: Thứ hai , 17/04/2017 16:35

Kính gửi:  - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

               - Các cơ quan Đảng, Đoàn thể;

               - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp,  lực lượng vũ trang tỉnh;

              - Các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã; các nhà hảo tâm;                            

              - Toàn thể cán bộ CNVC, lao động và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới sâu sắc, toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phát động hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và bước đầu đạt được kết quả quan trọng: Công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã được đầu tư xây dựng; quy mô sản xuất, năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên; xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tiến bộ; bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn thấp. Đến tháng 12 năm 2016, mới có 5/177 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 7,33 tiêu chí/xã; nhóm các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa mức độ tăng thấp; kết quả tiêu chí về văn hóa, an ninh trật tự đạt được còn thiếu bền vững; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 38,6%...
 

Thực hiện Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng kêu gọi các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy quyền và vai trò làm chủ của mình, chung tay góp sức ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới" của tỉnh, tạo thêm nguồn lực để Cao Bằng sớm hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


*Mức đóng góp (thực hiện theo Quyết định số 972 của UBND tỉnh Cao Bằng):

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (kể cả cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương) mỗi người ủng hộ từ 01 ngày lương trở lên.

- Việc huy động nguồn lực từ nhân dân để đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn do nhân dân trong xóm, xã tự bàn bạc, quyết định đề nghị HĐND xã thông qua.

- Các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, xây lắp, khai thác khoáng sản, thủy lợi, thủy điện... trên địa bàn huyện, thành phố và các xã nông thôn mới, với hình thức ủng hộ, giúp đỡ 01 công trình hạ tầng hoặc vật tư, nguyên vật liệu trị giá 50 -100 triệu đồng trở lên...

Thời gian vận động:

Từ ngày phát động đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017.

 Mọi sự đóng góp xin gửi về: Quỹ “Xây dựng nông thôn mới" tỉnh Cao Bằng, số tài khoản: 8314201011135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cao Bằng. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: số 49 phố Hồng Việt, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; điện thoại: 0263.853.922.   

   Trân trọng cảm ơn!

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dừa

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Dữ liệu ngày 14/08/2022 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng