Xây dựng Cổng Thông tin của Đảng xứng đáng là địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân

Cập nhật: Thứ tư , 20/09/2023 10:23

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Công Dũng đề nghị Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần nghiên cứu, đề xuất để xây dựng, triển khai các nội dung thực hiện chức năng kênh giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; nội dung tuyên truyền của Cổng.…, xây dựng Cổng Thông tin của Đảng xứng đáng là địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Công Dũng  phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngày 19/9, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng của Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được khai trương vào ngày 28/3/2023. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, hiện Cổng có 116 chuyên trang, chuyên mục, được chia thành 3 khối nội dung lớn.

Thứ nhất, khối tin tức cập nhật hằng ngày bao gồm: 5 chuyên trang Lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư cung cấp thông tin toàn diện, chính xác về tiểu sử, các bài phát biểu và bài viết, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo. Đến nay các trang này đã xuất bản gần 900 tin, bài.

3 chuyên mục gồm: Tin hoạt động, Xây dựng Đảng và Vấn đề quan tâm thường xuyên cập nhật tin tức mới, chuyển tải kịp thời đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, độc giả trong và ngoài nước về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong công tác xây dựng Đảng. Đến nay các chuyên mục này đã xuất bản được gần 2.400 tin, bài. Các tin, bài của khối chủ yếu được tích hợp từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các trang thông tin điện tử của các đồng chí lãnh đạo.

Thứ hai, khối thông tin dữ liệu là mảng nội dung lớn, quan trọng của Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm: 2 chuyên mục là Văn bản mới và Hướng dẫn công tác Đảng; cập nhật giới thiệu, cung cấp kịp thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

4 chuyên mục tư liệu văn kiện đã tích hợp, liên kết với Hệ thống Tư liệu Văn kiện Đảng; C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở dữ liệu riêng có, đặc thù, mang tính bản sắc của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáng chú ý 100 chuyên trang tích hợp thông tin từ các hệ thống thông tin của 11/12 cơ quan đảng Trung ương, 6/6 tổ chức chính trị - xã hội, 22/22 bộ ngành và 63/63 tỉnh, thành ủy. Tính đến ngày 17/9, các chuyên trang này đã tích hợp 75.936 tin, bài; hậu kiểm 68.447 tin, bài (đạt 90% tin bài tích hợp); xuất bản 48.960 (74% tin bài tích hợp)…

Thứ ba, khối kênh giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Khối này gồm các ứng dụng thực hiện chức năng kênh giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân: Hỏi đáp trực tuyến, Đối thoại trực tuyến, Góp ý xây dựng Đảng và Diễn đàn xây dựng Đảng. Khối này tiếp nhận và giải đáp câu hỏi, phản ánh những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất của cán bộ, đảng viên và bạn đọc về công tác xây dựng Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là công tác liên hệ, phối hợp với các đầu mối tích hợp thông tin còn hạn chế. Chưa ban hành quy chế phối hợp với các đầu mối tích hợp thông tin nên chưa triển khai được phương án phân quyền để các cơ quan, đơn vị tích hợp thông tin chủ động trực tiếp cập nhật thông tin lên Cổng. Các ứng dụng tương tác giữa Đảng với Nhân dân như hỏi đáp trực tuyến, đối thoại trực tuyến, góp ý xây dựng Đảng… chưa có nhiều tương tác, chưa triển khai được một số chủ đề bạn đọc quan tâm,…

Mặt khác, do số lượng đầu mối tích hợp thông tin lớn, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật của một số trang tích hợp thông tin không tương thích nên việc tích hợp thông tin gặp một số khó khăn. Hiện vẫn còn có đơn vị chưa có nguồn tích hợp đầy đủ các chuyên mục của chuyên trang gồm Tin tức, hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu; một số đơn vị công nghệ, hạ tầng kỹ thuật không tương thích nên tin bài tích hợp không đúng định dạng (format, font,..), không có ảnh hoặc ảnh không đầy đủ…

Góp ý thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần hoàn thiện việc xây dựng, ban hành chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Cổng; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả; tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh các chức năng của Cổng từ định dạng tin bài, tich hợp thông tin,… đến quy trình một số ứng dụng trực tuyến; cần tham mưu để có cơ chế phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị chuyên môn có liên quan để Cổng hoạt động hiệu quả hơn, nhất là những phần nội dung liên quan đến các ban chuyên môn của Báo.

Đồng thời các đồng chí có trách nhiệm đề xuất làm việc với các đơn vị gặp khó khăn trong việc tích hợp thông tin để tìm giải pháp; lựa chọn một số đơn vị có điều kiện để triển khai giải pháp nâng cao chất lượng tích hợp thông tin; tập trung nâng cao hạ tầng kỹ đáp ứng nhu cầu của Cổng, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới, hiện đại…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thiện ban hành các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ chế phối hợp giữa Cổng với các đơn vị chuyên môn…

Đồng chí Nguyễn Công Dũng lưu ý Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khảo sát một số đơn vị để phối hợp nâng cao chất lượng tích hợp thông tin; tham mưu xây dựng Ban hành quy chế phối hợp với các đơn vị tích hợp thông tin để các cơ quan, đơn vị tích hợp chủ động trực tiếp cập nhật thông tin lên Cổng; tham mưu cho lãnh đạo Ban Biên tập trong định hướng và nâng cao chất lượng tin bài của Cổng.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng cũng đề nghị Cổng Thổng tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần nghiên cứu, đề xuất để điều chỉnh, bổ sung các chuyên mục bảo đảm tính hấp dẫn; xây dựng, triển khai các nội dung thực hiện chức năng kênh giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; nội dung tuyên truyền của Cổng.…, xây dựng Cổng Thông tin của Đảng xứng đáng là địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền liên quan đến dự toán chi phí cho công tác quản lý, vận hành Cổng chưa được phê duyệt; tăng số lượng cán bộ phóng viên của Cổng để đáp ứng nhiệm vụ đã đề ra…, đồng chí Nguyễn Công Dũng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan để từng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là nơi cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, văn kiện Đảng; thiết lập kênh thông tin tiếp nhận góp ý của Nhân dân với Đảng; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, các tổ chức chính trị - xã  hội, các bộ ban ngành và các tỉnh ủy, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam… mà Đảng và Nhà nước đã giao cho…/.

Tháng 01 năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Hội đồng Chỉ đạo, Ban Biên tập, Ban Quản trị để chỉ đạo, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử bảo đảm cập nhật, tích hợp thông tin đúng định hướng, đúng nội dung, quy trình, chính xác, kịp thời, an toàn, an ninh; vận hành thông suốt. Ngày 28/3/2023, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Thực hiện Quyết định số 2522/QĐ-BTGTW ngày 06/7/2023 và Thông báo số 07 ngày 07/9/2023 của Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự kiện toàn tổ chức bộ máy của “Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” để trực tiếp vận hành Cổng.

 
Trung Anh
Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng