Bảo Lạc: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật: Thứ ba , 16/05/2023 20:15

Ngày 16/5, Trung tâm chính trị huyện Bảo Lạc tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lớp thứ nhất năm 2023 cho 84 đảng viên mới.


Trung tâm chính trị huyện Bảo Lạc trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Trong thời gian 9 ngày, các học viên được nghiên cứu học tập 14 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 4 chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đều đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 3 học viên xuất sắc, 27 học viên giỏi, 26 học viên khá và có 28 học viên trung bình.

Minh Khôi - Lãnh Độ

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng