Tạo cơ chế thuận lợi để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn

Cập nhật: Thứ năm , 23/03/2023 09:44

Đó là ý kiến của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 tôn vinh 100 cán bộ đoàn có thành tích tiêu biểu trên cả nước do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tối 22/3 tại Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong suốt 92 năm qua, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam đã tiếp bước cha anh, sống, chiến đấu, học tập, công tác và lao động sản xuất, hun đúc truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thật sự là đội quân xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

"Thế hệ trẻ luôn gắn bó mật thiết với nhau thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt. Đem sức trẻ và khát vọng cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước nhà", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình kỷ niệm

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ, Đảng, Nhà nước, Nhân dân mong muốn và tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII với những nội dung trọng tâm đó là:

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc. 

Các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn; về đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Xác định rõ đoàn viên, thanh niên phải tiên phong, chủ động, phát huy thế mạnh của mình để tham gia hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, nhất là hỗ trợ thanh niên sinh sống ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

"Cán bộ đoàn phải là tấm gương sáng cho thanh niên về tinh thần tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm; về khát vọng cống hiến, nỗ lực vượt khó; về đạo đức, tác phong, lối sống, tính nhân văn, nhân ái, tinh thần đoàn kết, kỷ luật. Tổ chức Đoàn cần quan tâm sâu sắc hơn nữa việc rèn luyện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức và hoạt động của thanh niên", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (giữa) cùng đại biểu và cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

Biểu dương thành tích xuất sắc của 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, đây là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đóng góp trí tuệ, công sức cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tài năng, sức lực của thế hệ trẻ, có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, để kế thừa xứng đáng truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Theo Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn đã xác định nâng cao chất lượng cán bộ đoàn là một trong 3 nội dung đột phá của nhiệm kỳ. Thực tiễn cho thấy, chất lượng cán bộ quyết định chất lượng của hoạt động, của phong trào. Ở đâu có cán bộ tốt, chất lượng cao, có phương pháp công tác phù hợp, ở đó công tác vận động thanh niên, tổ chức các phong trào của Đoàn sẽ thiết thực, hiệu quả.

Để động viên, cổ vũ và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, 17 năm qua, giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao tặng cho gần 2.000 bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở, bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm nay, 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trong cả nước được vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Đó là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác, thuộc nhiều đối tượng, khu vực, vùng miền khác nhau. Nhưng ở các bạn, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng, sáng tạo, dám nghĩ biết làm. Những sáng kiến của các bạn đã góp phần tích cực đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, giữ gìn nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả làm giàu cho bản thân, gia đình, giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên địa phương…

Từ 179 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 100 đại diện xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Trong đó có 71 nam, 29 nữ; 24 bí thư đoàn cấp huyện, 67 bí thư đoàn cấp cơ sở, 09 bí thư chi đoàn. 22 cá nhân có độ tuổi cao nhất là 35, 01 đại biểu ít tuổi nhất là 22, 19 điển hình người dân tộc thiểu số. 49 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 17 đại biểu thuộc khu vực trường học, 10 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 15 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 09 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp. 
 
Minh Châu
Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/06

 • T3

  25/06

 • T4

  26/06

 • T5

  27/06

 • T6

  28/06

 • T7

  29/06

 • CN

  30/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng