Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: Thứ tư , 07/12/2022 19:00

Sáng 7/12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.


Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026. Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, trong năm 2022, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cùng đông đảo nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo; kiên trì thực hiện vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhờ đó các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế của tỉnh duy trì ở mức tăng cao.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch so với mục tiêu HĐND tỉnh đã đề ra; thu nhập bình quân đầu người, thu nội địa còn thấp; tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án đầu tư lớn, quan trọng còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc quản lý tài nguyên - môi trường còn những hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình trạng thiếu đội ngũ giáo viên, y bác sỹ còn lớn; cải cách hành chính chuyển biến chậm; các loại tội phạm về kinh tế, ma túy có chiều hướng gia tăng. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 19 báo cáo của UBND tỉnh; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Qua đó đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc về tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; tiếp tục bàn, bổ sung, thống nhất các giải pháp chủ yếu thúc đẩy hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cho năm 2022. HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 8, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhất là đối với những vấn đề đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thoả đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, một hình thức giám sát rất quan trọng của HĐND, của cử tri và nhân dân tại kỳ họp, được đông đảo cử tri trong tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là giám sát việc thực hiện trách nhiệm, thực hiện các cam kết, lời hứa của người đứng đầu các cơ quan chức năng và của cả đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Kỳ họp sẽ tập trung nghiên cứu thảo luận, xem xét thông qua 28 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.Với tinh thần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu để có những ý kiến chất lượng cao đối với từng nội dung nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua các nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, kinh tế -  xã hội của tỉnh được duy trì ổn định và tăng trưởng, ước thực hiện có 13/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết HĐND tỉnh giao. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.175 tỷ đồng, đạt 206,9% kế hoạch, tăng 114% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước 820 triệu USD, đạt 130% so với kế hoạch, tăng 36,7% so với năm 2021. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 297.000 tấn, đạt 106,6% so với kế hoạch; tăng 5,1% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 5.620 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng, đạt 97,8% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,3%, vượt 12,3 % so với kế hoạch. Tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, ước giải ngân đến ngày 31/1/2023 đạt 89,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh duy trì 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,19%, đạt 100% kế hoạch.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐND tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; thông báo tình hình hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; báo cáo công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo công tác tòa án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo thuyết trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.


Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 3 tổ. Trong đó, tổ 1 gồm các huyện Thạch An, Bảo Lâm, Hà Quảng; tổ 2 gồm huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hạ Lang, Bảo Lạc; tổ 3 gồm huyện Quảng Hòa, Hòa An và thành phố Cao Bằng. Các tổ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp thuộc nhiều nhóm lĩnh vực.

Ngày 8/12, kỳ họp tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tập trung tại hội trường.

Thúy Hằng - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/01

 • T3

  31/01

 • T4

  01/02

 • T5

  02/02

 • T6

  03/02

 • T7

  04/02

 • CN

  05/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 724.47 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng