Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: Thứ năm , 17/11/2022 20:17

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành, Ban Chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn các nội dung: Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch; phát triển du lịch nông thôn; chương trình khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; cơ chế phân bổ, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề trọng tâm khác.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình đã được phê duyệt là 39.632 tỷ đồng, hiện đã phân bổ hơn 30.000 tỷ đồng cho các địa phương để triển khai thực hiện vào các nội dung hỗ trợ, quảng bá, xúc tiến thương mại cấp quốc gia, cấp vùng; thúc đẩy thương hiệu OCOP trên thị trường trong và ngoài nước; kết nối cung - cầu quy mô liên tỉnh, vùng và quốc gia; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai các đề án, dự án ưu tiên quy mô diện rộng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; chủ động xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ, làm cơ sở để bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện theo quy định; tập huấn, truyền thông, nâng cao năng lực, tổ chức các hoạt động kết nối du lịch nông thôn; tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình xã nông thôn mới thông minh toàn diện, đề xuất cơ chế chính sách, xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình phù hợp với điều thực tế; xác định các nội dung trọng tâm để ưu tiên triển khai như chuyển số trong nông nghiệp, chương trình OCOP gắn với phát triển thương mại điện tử, du lịch thông minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao; phân bổ vốn đầu tư thực hiện chương trình cần có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả; tích cực hỗ trợ các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo và thực hiện các giải pháp với sự quyết tâm cao nhằm tạo ra những bước chuyển biến tích cực, đồng thời chủ động lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia khác để tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Hoàng Ngơi - Văn Khánh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  20/03

 • T3

  21/03

 • T4

  22/03

 • T5

  23/03

 • T6

  24/03

 • T7

  25/03

 • CN

  26/03

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 702.38 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng