Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: Thứ tư , 10/08/2022 19:59

Ngày 10/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh.


Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện các chương trình MTQG, đến nay, cấp tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2022, kinh phí ngân sách Trung ương giao cho tỉnh 814 tỷ 085 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư 515 tỷ 722 triệu đồng, vốn sự nghiệp 298 tỷ 363 triệu đồng; dự kiến nguồn ngân sách đối ứng 5% là 40 tỷ 704 triệu đồng (cấp huyện tối thiểu 12 tỷ 211 triệu đồng, cấp tỉnh tối thiểu 28 tỷ 493 triệu đồng).

Đối với nguồn vốn đầu tư, để chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư từ năm 2021, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản triển khai công tác chuẩn bị dự án năm 2021; chỉ đạo các huyện dự án tính toán trước số bố trí hợp lý, bảo đảm giải ngân vốn ở mức cao nhất. Tổng số công trình, dự án dự kiến phân bổ năm 2022 là 703 công trình, trong đó có 601 công trình, dự án thực hiện theo cơ chế đầu tư thông thường, có 102 công trình thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.

Thảo luận về quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc, các đại biểu cho rằng do năng lực cán bộ ở cấp cơ sở còn hạn chế; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giao chậm; các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, nhất là hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế phân cấp giao quyền quản lý trong việc thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng tỉnh Cao Bằng quyết tâm, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình với mục tiêu cao nhất. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung bám sát các hướng dẫn của Trung ương, trực tiếp trao đổi với các bộ, ngành để ban hành các văn bản hướng dẫn của các ngành, huyện; thường xuyên trao đổi để tổ chức thực hiện. Các cơ quan thường trực thực hiện các chương trình đôn đốc, đẩy nhanh công tác phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Sau khi kế hoạch được duyệt, cần quán triệt nghiêm túc các cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.  

Các đơn vị được giao vốn chuẩn bị đầu tư các dự án cần khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt toàn bộ các dự án trước ngày 31/8/2022. Các sở, ngành được giao vốn sự nghiệp cần xây dựng dự toán, kế hoạch triển khai theo quy định; đối với các đơn vị được giao vốn thực hiện công tác đào tạo cần ưu tiên xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện các chương trình MTQG ở các cấp, ngành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn để thực hiện các chương trình MTQG.

Đối với việc thực hiện các dự án, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chủ động tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn; các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao. Các huyện, thành phố hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã thành lập hoặc kiện toàn ban quản lý cấp xã, thôn, xóm. Khẩn trương quyết định giao vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; vốn đầu tư và sự nghiệp, giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2022 cho các đơn vị, UBND các xã. Khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt toàn bộ các dự án; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện vốn sự nghiệp xong trước ngày 31/8/2022, phê duyệt dự án, dự toán các dự án, nội dung thực hiện vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, các xã thực hiện vốn sự nghiệp để có thể thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình MTQG cả giai đoạn và năm 2022 để thực hiện các mục tiêu của chương trình theo nhiệm vụ tỉnh giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện, đảm bảo phù hợp với từng chương trình, từ đó tạo sự thống nhất trong thực hiện nhằm huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội cùng tham gia thực hiện các chương trình MTQG. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nâng cao công tác giám sát cộng đồng, đảm bảo các chương trình MTQG được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất theo các mục tiêu đã đề ra.

La Ngà - Minh Tuấn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  03/10

 • T3

  04/10

 • T4

  05/10

 • T5

  06/10

 • T6

  07/10

 • T7

  08/10

 • CN

  09/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 649.71 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng