Bảo Lạc: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Cập nhật: Thứ ba , 28/06/2022 16:24

Trung tâm chính trị huyện Bảo Lạc vừa khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 80 học viên là cán bộ, công chức cấp huyện, xã và những người hoạt động bán chuyên trách tại khu dân cư trên địa bàn huyện.


Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 1 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát và một số chuyên đề khác, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Minh Khôi

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng