Bế mạc phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật: Thứ ba , 26/04/2022 21:08

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ; đồng thời quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10.

Trong 6 ngày làm việc thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 10. 

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: TH. 

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình lập, triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các Nghị quyết số 19 để bổ sung 2 nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

“Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng, thủ tục và hồ sơ tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình của luật định, khắc phục tình trạng quyết định rồi sau lại đưa vào, rồi lại rút ra nhiều lần”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023.Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hành chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đoàn giám sát của Quốc hội trong việc đảm bảo tiến độ, nội dung giám sát, cơ bản thống nhất với nhiều nội dung nhận định tại báo cáo kết quả giám sát.

Để tháo gỡ khó khăn đối với công tác quy hoạch, tập trung vào các vấn đề thực sự cấp bách, có ý nghĩa tác động ngay đến công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ ưu tiên tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quyết định hoặc quyết định quy hoạch, đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch; tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành sớm các quy hoạch quan trọng, các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành hạ tầng chủ chốt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát để trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3. Trong đó, báo cáo cần nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch hiện nay.

Bổ sung thêm địa chỉ thực hiện tốt và chưa tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TH.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những bất cập, hạn chế, rà soát, nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình tổng thể Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã ban hành trong năm 2021, bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành, địa phương, các điển hình thực hiện tốt và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Bổ sung số liệu nêu rõ những lĩnh vực cần phải có giải pháp quyết liệt để tiết kiệm, chống lãng phí, điều chỉnh lại bố cục, cách trình bày báo cáo tóm tắt để tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng, nêu bật các vấn đề cụ thể và đánh giá, kiến nghị các giải pháp căn cơ, trọng tâm, xác định được trách nhiệm một cách rõ ràng, nhất là đối với báo cáo thẩm tra.

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện của tháng 3, nội dung dự thảo báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng, đã chỉ rõ những vấn đề nổi cộm mà cử tri và nhân dân đang băn khoăn, lo lắng, kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị của cử tri, đồng thời đã nêu rõ địa chỉ cơ quan chưa trả lời đầy đủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri và ý kiến của nhân dân, tham mưu, triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng kế hoạch. Các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động nắm thông tin, tình hình và thu thập kiến nghị cử tri và nhân dân trên địa bàn, tổng hợp đầy đủ vào báo cáo dân nguyện hàng tháng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Chí Minh, Bình Định, Đắk Nông, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, v.v. khẩn trương xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có liên quan. Chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng xử lý vi phạm, không để khiếu nại, tố cáo phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Tuy nhiên, lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội…/.

 
Vy Anh
Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/07

 • T3

  23/07

 • T4

  24/07

 • T5

  25/07

 • T6

  26/07

 • T7

  27/07

 • CN

  28/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng