Bảo Lâm: Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4

Cập nhật: Thứ ba , 30/08/2016 10:10

Ngày 29 /8, huyện Bảo Lâm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho 42 học viên là cán bộ của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 29/8 – 01/9 các học viên được nghiên cứu và học tập 06 chuyên đề như: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nôi dung cơ bản của Luật, Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao tinh thần cách mạng cho đội ngũ cán bộ các cấp từ đó vận kiến thức đã học vào trong quá trình công tác, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nhận thức đúng về đường lối của Đảng, xây dựng nền quốc phòng, an ninh ở địa phương ngày càng vững mạnh.
Bế Quang - Trương Hiến

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/05

 • T3

  26/05

 • T4

  27/05

 • T5

  28/05

 • T6

  29/05

 • T7

  30/05

 • CN

  31/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.870/lượng