Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của quân đội trong công tác dân vận

Cập nhật: Thứ bảy , 22/01/2022 19:54

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, kết quả rõ nét trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của quân đội trong thực hiện công tác dân vận.

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

Chiều 22/1, Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2016-2021, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai chương trình phối hợp đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND khẳng định, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, công tác dân vận của Quân đội được chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị và địa phương trong toàn quân. Thông qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững bản chất cách mạng, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bỏ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân.

Nổi bật là, Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị Quân đội tích cực phối hợp củng cố, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giới thiệu hàng trăm cán bộ Quân đội; cử hàng chục nghìn lượt cán bộ tham gia và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố hàng nghìn chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, biên giới, địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các đơn vị Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, cấp ủy cùng cấp tham gia hàng trăm dự án, hàng triệu ngày công, hàng chục nghìn lượt phương tiện… thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, xóa đói, giảm nghèo tại 95 huyện, gần 900 xã, với hơn 14.000 hộ nghèo.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, Quân đội là lực lượng nòng cốt, tham gia ứng phó có hiệu quả công tác phòng, chống dịch với trên 143.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia giúp Nhân dân; hàng trăm tấn vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men; triển khai 190 khu cách ly tập trung, bảo đảm ăn, ở tận tình, chu đảo cho gần 300.000 lượt người; thành lập 15 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19; hơn 400 bệnh xá; hơn 1.000 tổ lấy mẫu xét nghiệm; 660 tổ tiêm vắc-xin; cung cấp hơn 10.000 tấn ô xy; hiến gần 45 nghìn đơn vị máu; tiếp tế hàng chục nghìn tấn hàng hóa, nông sản, lương thực, thực phẩm thiết yếu, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống người dân...).

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, kết quả rõ nét trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của quân đội trong thực hiện công tác dân vận. Từ kết quả hoạt động thực tiễn cho thấy, Chương trình phối hợp là một chủ trương đúng đắn, phù hợp để thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phân tích tình hình thế giới và bối cảnh trong nước nhất là bối cảnh dịch COVID-19, đồng chí Phạm Tất Thắng cho rằng nhiệm vụ công tác dân vận đòi hỏi ngày càng cao, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Quân đội cũng như trong hệ thống chính trị, nhất là ở địa bàn khó, trọng yếu. Tiếp tục phối hợp nâng cao nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận trong đó, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương mong muốn hai cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin, tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo định kỳ hằng năm; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận và lực lượng Quân đội các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận đảm bảo hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, giai đoạn 2022-2026, hai cơ quan tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động đánh giá, dự báo những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh phức tạp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không trở thành “điểm nóng”.

Hai cơ quan chủ động phối hợp, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào theo tôn giáo.

Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; chú trọng xây dựng, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân…/.
 

                                                                  Theo dangcongsan.vn

 

 

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  16/05

 • T3

  17/05

 • T4

  18/05

 • T5

  19/05

 • T6

  20/05

 • T7

  21/05

 • CN

  22/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng