Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

Cập nhật: Thứ bảy , 18/12/2021 09:50

Cuốn kỷ yếu "Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại", là công trình đồ sộ với 110 bài viết, dày gần 1.000 trang, được chia làm 4 phần, tái hiện một cách chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa của sự kiện đó đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 Cuốn kỷ yếu dày gần 1.000 trang (Ảnh: Báo Văn hóa)

Ngày 17/12, tại di tích Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức giới thiệu tới công chúng Kỷ yếu "Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại".

Đây là những kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học nhằm chuẩn bị cho hội thảo với chủ đề "Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại", nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19, nên hội thảo đã không diễn ra như dự kiến ban đầu.

Kỷ yếu gồm 4 phần. Phần I: “Từ Thành phố này Người đã ra đi”, tập trung vào các vấn đề: Bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới thời điểm Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; Những nguyên nhân Nguyễn Tất Thành lựa chọn Sài Gòn là điểm khởi đầu trên hành trình tìm đường cứu nước của mình; Dấu ấn của thương cảng Sài Gòn và vị trí cầu tàu nơi con tàu Amiral Latouche Tréville đưa Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước...

Phần II: Hành trình tìm đường cứu nước. Vượt qua ba đại dương, bốn châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ, trải qua những năm tháng lao động kiếm sống, hòa mình vào cuộc sống của những người dân lao động, Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh nhận thấy: “Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột” và Người hiểu được thực chất những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” của Pháp. Bên cạnh những thay đổi về nhận thức, Nguyễn Tất Thành đã tiếp thu những tinh hoa, văn hóa của phương Đông và phương Tây để làm giàu có thêm vốn tri thức của bản thân. Tất cả những hoạt động đó đã góp phần quan trọng đưa Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc từng bước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chân lý của thời đại.

Để thể hiện nội dung trên, Phần II của Kỷ yếu được các nhà khoa học tập trung vào các vấn đề như: Các công việc Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc đã làm trong 30 năm tìm đường cứu nước (1911-1941); Việc học và sử dụng ngoại ngữ của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc; Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh với việc sử dụng báo chí là phương tiện đấu tranh cách mạng; Những tác phẩm lớn của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài (1911-1941); Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc với các tổ chức chính trị trên thế giới trong hành trình tìm đường cứu nước (1911-1941).

Phần III: “Người đi tìm hình của nước”. Sau 10 năm tìm hiểu thế giới, hòa mình vào cuộc sống lao động và chiến đấu của giai cấp vô sản, Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, hướng niềm tin vào Quốc tế Cộng sản và quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã đấu tranh, bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam; Người tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trở thành vị Tổng chỉ huy tài ba và là ngọn cờ kêu gọi, tập hợp sức mạnh toàn dân, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa nước Việt Nam bước vào thời kỳ mới, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở đó, Phần III của Kỷ yếu tập trung vào các nội dung chính: Những nhận thức của Nguyễn Tất Thành-Hồ Chí Minh về thế giới và kẻ thù của dân tộc (1911-1945); Thời kỳ khảo sát, nghiên cứu các học thuyết trên thế giới và đến với chủ nghĩa Lênin của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc (1911-1920); Thời kỳ hoạt động với tư cách là một chiến sĩ cộng sản và chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1920-1930); Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc vượt qua những khó khăn, thử thách và sự kiên định về tư tưởng, quan điểm của Người về cách mạng giải phóng dân tộc (1931-1940); Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941-1969).

Phần IV: Hồ Chí Minh sống mãi. Đã 110 năm trôi qua kể từ ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định trước đây, nay là TP.HCM tiễn chân người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ngày 5/6/1911 bắt đầu hành trình đi tìm chân lý cho dân tộc đến khi trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam năm 1941 và sau này trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người chưa một lần được quay trở lại nơi đây. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bàn tay lên ngực trái với câu nói xúc động nghẹn ngào thể hiện tình cảm với đồng bào Nam bộ luôn còn mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đất nước được thống nhất, nhân dân Sài Gòn vinh dự và tự hào khi Thành phố được mang tên Bác kính yêu - Thành phố Hồ Chí Minh. Tư tưởng, tấm gương đạo đức cao đẹp cùng những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế là di sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Chính vì vậy, công tác giữ gìn, phát huy giá trị những di tích và địa điểm di tích, các công trình tưởng niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM cũng như trong cả nước và trên thế giới có vai trò vô cùng quan trọng.

Với sự đầu tư công phu, tập hợp trí tuệ và tâm huyết của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cuốn Kỷ yếu góp phần giúp độc giả có thêm những hiểu biết toàn diện, sâu sắc trong quá trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện ngày 5/6/1911 và hành trình đi tìm đường cứu nước của Người; góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế.
 

Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/06

 • T3

  06/06

 • T4

  07/06

 • T5

  08/06

 • T6

  09/06

 • T7

  10/06

 • CN

  11/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng