Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về đổi mới kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Cập nhật: Thứ ba , 07/12/2021 22:58

Ngày 07/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp giai đoạn 2002 - 2021, cả nước có 20.234 HTX thành lập mới, bình quân có 1.012 HTX/năm, thu hút gần 3 triệu thành viên chủ yếu là đại diện hộ cá thể ở trên địa bàn nông thôn. Cơ cấu HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực môi trường và dịch vụ có xu hướng tăng.

 Sau 10 năm thực hiện Luật HTX, cả nước có 1.618 lượt HTX phi nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; có 725 lượt HTX được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Từ năm 2013 đến năm 2020, có 2.315 HTX được vay Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và địa phương với doanh số 1.281,9 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Cao Bằng, thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương khoá IX đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển HTX. Đến nay, toàn tỉnh có 265/377 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức mở 21 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thu hút 928 lượt người tham gia; hỗ trợ mua trang thiết bị, đổi mới trang thiết bị cho 5 HTX nông nghiệp với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là các HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong điều kiện mới, đặc biệt là vai trò của HTX trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX; hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập quốc tế. Để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở nước ta, sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và coi là giải pháp mang tính đột phá để khắc phục các hạn chế, tồn tại trên. Theo dự thảo của Liên minh HTX trình bày, có 12 nội dung được đề xuất sửa đổi luật và 6 giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật HTX.

Thúy Hằng - La Tuấn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng