Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Cập nhật: Thứ hai , 20/09/2021 17:21

Sau chương trình khảo sát thực tế tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, sáng 20/9, đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.


Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 161 đơn vị hành chính cấp xã và 1.462 đơn vị hành chính cấp xóm; giảm 3 huyện, 38 xã và 1.025 xóm. Số cán bộ dôi dư cấp huyện cần giải quyết là 74 người, cấp xã là 474 người. Giảm chi ngân sách sau sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 trên 85 tỷ đồng. Trong năm 2020, UBND các huyện, thành phố thực hiện giải quyết hỗ trợ chính sách đối với 17.241 người hoạt động không chuyên trách với tổng kinh phí trên 56,6 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, các huyện gặp khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp. Việc quản lý và sử dụng tài sản công tại các xã sáp nhập còn nhiều bất cập, đặc biệt là các công trình mới được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Việc đặt tên xóm, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước của của xóm, lựa chọn nhà văn hóa gặp khó khăn do về lịch sử, truyền thống, dân tộc, văn hóa, phong tục, tập quán. Do dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn, một số địa phương đã tiến hành sáp nhập 2 đến 3 xóm nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố còn thấp so với mặt bằng chung. Một số đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng hưởng chính sách theo quy định, cùng nhiều khó khăn khác.

 Sở Nội vụ kiến nghị: Tỉnh cho chủ trương thực hiện việc bầu giữ các chức vụ cán bộ cấp xã phải lấy từ nguồn cán bộ, công chức cấp xã hiện có để giải quyết, sắp xếp cán bộ dôi dư; thực hiện mô hình thí điểm bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại khu dân cư; xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở xóm, tổ dân phố; xem xét, ban hành nghị quyết quy định chính sách đối với phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư; ban hành chế độ đặc thù riêng cho các đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính về chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch cho rằng: Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã lĩnh hội tốt chỉ đạo của tỉnh, tham mưu cho tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Đến nay, việc sắp xếp, sáp nhập cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Ngành chức năng đã đưa ra các giải pháp cụ thể giải quyết những khó khăn, bất cập, nhất là đối với việc sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư. Đồng chí đề nghị các sở, ngành cần phối hợp tốt với địa phương trong công tác giải quyết khó khăn, bất cập sau sắp xếp, sáp nhập; thực hiện tốt việc điều hoà giữa các địa phương, đơn vị trong công tác sắp xếp cán bộ dôi dư; cần làm tốt công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật đến các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của ngành chức năng được đoàn ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Quỳnh Như - Khánh Triều

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/10

 • T3

  19/10

 • T4

  20/10

 • T5

  21/10

 • T6

  22/10

 • T7

  23/10

 • CN

  24/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng