Nguyên Bình, Hạ Lang: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Cập nhật: Thứ ba , 19/07/2016 15:19

Các huyện Hạ Lang, Nguyên Bình vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

*Hạ Lang:
Huyện Hạ Lang có 50 học viên thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 3 Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 6 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; Pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên thuộc đối tượng 4 nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

*Nguyên Bình:
Tại huyện Nguyên Bình, lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 có 90 cán bộ, giáo viên các trường Mầm non và Tiều học trên địa bàn huyện. Sau khi báo cáo viên truyền đạt 7 chuyên đề về quan điểm của Đảng đối với phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới… Lớp học được nghiên cứu những nội dung cơ bản của luật: quốc phòng, an ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng an ninh; dân quân tự vệ; biên giới quốc gia; biển đảo Việt Nam; pháp lệnh dự bị động viên. Ngoài ra còn học về chuyên đề: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
Kết thúc lớp học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được trao giấy chứng nhận./.
CTV

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/05

 • T3

  26/05

 • T4

  27/05

 • T5

  28/05

 • T6

  29/05

 • T7

  30/05

 • CN

  31/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.870/lượng