Hội nghị trực tuyến “Định hướng, góp ý dự thảo chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025”

Cập nhật: Thứ ba , 29/06/2021 15:19

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Định hướng, góp ý dự thảo chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025” với 63 tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

Tại Hội nghị, Bộ VHTT&DL đã giới thiệu nội dung dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030 là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. 100% bộ ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao, xã có nhà văn hóa; 100% các tỉnh, thành phố có bảo tàng, thư viện cấp tỉnh; có ít nhất 5 di sản văn hóa phi vật thể, vật thể được UNESCO vinh danh; 95 - 100% di tích Quốc gia đặc biệt và 65 - 70% di tích Quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Đối với Chương trình phát triển du lịch, tiếp tục thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi và thảo luận về: Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; các định hướng, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong 5 năm tới, đề xuất các sáng kiến, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, phát triển ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đạt được các mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030. Bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay. Các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực văn hóa. Hợp tác công - tư trong phát triển văn hóa, du lịch. Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch. Công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương trọng điểm du lịch để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cơ chế chính sách đặc thù tạo sức mạnh đột phá phát triển du lịch biển đảo. Xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Bộ VHTT&DL yêu cầu: Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương sớm hoàn thành Dự thảo chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối năm 2021. Tổng cục Du lịch tiếp thu, tập trung hoàn chỉnh kịch bản Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 trình lãnh đạo Bộ ban hành và triển khai. Đề nghị lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa, du lịch; phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ theo các chiến lược mới…/.

Kim Dung  - Quốc Quý

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/10

 • T3

  26/10

 • T4

  27/10

 • T5

  28/10

 • T6

  29/10

 • T7

  30/10

 • CN

  31/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng