UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2021

Cập nhật: Thứ năm , 08/04/2021 16:17

Ngày 8/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị ở điểm cầu các huyện, thành phố.

 


Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề gồm: Chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Luật Thanh niên, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 119 ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định số 154 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34 ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015, là văn bản điều chỉnh việc bầu cử, ứng cử, tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND. Luật có một số điểm mới về: Thẩm quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc; số lượng nữ, người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Các điều luật nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên.

Về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được ban hành góp phần vào việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, duy trì tăng trưởng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường và một số văn bản quy phạm luật khác. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nội dung các văn bản pháp luật một cách sâu rộng, hiệu quả, có kế hoạch phù hợp để triển khai thi hành một cách đồng bộ, toàn diện, thiết thực. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền các văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích các hình thức, mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền để nêu gương, khen thưởng và tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Thuận - Quốc Quý

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  12/04

 • T3

  13/04

 • T4

  14/04

 • T5

  15/04

 • T6

  16/04

 • T7

  17/04

 • CN

  18/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng