Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và danh sách công bố 50 đại biểu chính thức.

Cập nhật: Chủ nhật , 29/05/2016 09:48

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 125/NQ-UBBC ngày 28/5/2016 về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công bố danh sách 50 đại biểu chính thức.

 
ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015;

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận 50 ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

                                                                                                       TM, ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                                      Đã ký

                                                                                                      Hoàng Xuân Ánh

 

* DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC  XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI BIẾU HĐND TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 -2021.

Đơn vị bầu cử số 1  Huyện Hà Quảng 
1. Ông Trần Văn Bộ
2. Bà Nguyễn Thị Phương
3.Ông Bế Thanh Tịnh
Đơn vị bầu cử số 2. Huyện Thông Nông
1.Ông Hoàng Văn Bảo
2. Bà Đàm Thu Hằng
3. Ông Nông Thanh Tùng
Đơn vị bầu cử số 3 Huyện Trà Lĩnh.
1. Ông Nông Văn Đàm
2. Ông Nông Xuân Kiên
3. Bà Hà Nhật Lệ
Đơn vị bầu cử số 4 Huyện Hạ Lang
1. Ông  Hoàng Đức Hậu
2. Ông Thẩm Văn Phán
3. Ông Vũ Khắc Quang
Đơn vị bầu cử số 5 Huyện Phục Hòa
1. Bà  Nông Thị Hà
2. Ông Nông Văn Khương
3. Ông Nông Hải Lưu
Đơn vị bầu cử số 6 Huyện Thạch An
1. Ông Hoàng Xuân Ánh
2. Ông Nông Xuân Ngọc
3. Bà Triệu Thị Thiết
Đơn vị bầu cử số 7 Huyện Quảng Uyên
1. Bà  Hoàng Thị Vân Anh
2. Ông Đặng Văn Dũng
3. Ông Hà Ngọc Giáp
4. Ông Lương Văn Hơn
Đơn vị bầu cử số 8 Huyện Trùng Khánh
1. Ông Nông Tiến Dũng
2. Ông Ngân Bá Đinh  
3. Ông Hoàng Văn Đội
4. Ông La Văn Hồng
Đơn vị bầu cử số 9 Huyện Nguyên Bình
1. Bà Mã Thu Huyền
2. Ông  Bàn Văn Lân
3. Bà Nguyễn Bích Ngọc
4. Ông  Bế Xuân Tiến
Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Bảo Lạc
1. Ông Công Văn Hưu
2. Bà Lãnh Thị Mai
3. Ông Nông Văn Phong
4. Bà Đàm Thị Trung Thu
5. Ông Địch Xuân Thùy
Đơn vị bầu cử số 11. Huyện Bảo Lâm
1. Ông Hoàng Nông Chức
2. Ông  Nông Văn Dực
3. Ông Nguyễn Văn Hồng
4. Bà Dương Thủy Tiên
5. Ông Ma Thế Tuyết
Đơn vị bầu cử số 12 Huyện Hòa An
1. Ông Đàm Viết Hà
2. Ông Vũ Quang Luyện
3. Bà Vương Ánh Ngân
4. Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt
5. Ông Đặng Trọng Sơn
Đơn vị bầu cử số 13 Thành phố Cao Bằng
1. Bà Nguyễn Thúy Anh
2. Ông Đàm Văn Dũng
3. Ông Đàm Văn Eng
4. Ông Lê Trung Hiếu
5. Ông Lương Tuấn Hùng.
 
PV

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng