Ngành Giáo dục nỗ lực vượt khó năm 2020

Cập nhật: Thứ ba , 05/01/2021 10:30

Năm học 2019 - 2020 được coi là năm học “đặc biệt”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Kế hoạch thời gian năm học thay đổi dài hơn, nhưng Sở GD&ĐT đã triển khai nhiều biện pháp để duy trì việc dạy và học, nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học.

Thực hiện “nhiệm vụ kép” năm 2020


Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19, các đơn vị trường học đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục toàn tỉnh đã triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Bộ GD&ĐT về thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để sẵn sàng cho việc áp dụng từ năm học 2020 - 2021; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Trong đó, năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, giảm 125 trường so với năm học trước, bao gồm 7 trường mầm non, 110 trường tiểu học, 06 trường THCS và 2 trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT.


Xác định chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, nhiều trường học đã tích cực triển khai xây dựng các phần mềm điện tử học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn học sinh ôn tập, làm bài tập tại nhà.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành Giáo dục toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới, phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, các đơn vị trường học đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đảm bảo 100% học sinh, giáo viên đến trường được tuyên truyền, trang bị đầy đủ các thông tin, kỹ năng, kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19. Xác định chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”, của Bộ GD&ĐT, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục dựa trên tình hình thực tế lần đầu triển khai các hình thức dạy học trực tuyến qua internet. Nhờ đó, nhiều trường học đã tích cực triển khai xây dựng các phần mềm điện tử học trực tuyến, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn học sinh ôn tập, làm bài tập tại nhà qua các ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy là địa bàn miền núi, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng việc học trực tuyến lần đầu được triển khai cũng đã tạo tiền đề cho các hoạt động đổi mới giáo dục phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

Ngành Giáo dục hoàn thành “Kỳ thi đặc biệt”

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học đã phải kéo dài hơn 2 tháng, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch năm học và các công việc chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, các giáo viên, học sinh ở mỗi nhà trường đã nỗ lực dạy và học theo chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp trước khi kết thúc năm học.


Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.800 thi sinh tham dự, tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn tỉnh đạt 95.37%.

Năm vừa qua, cả nước không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu chính là lấy quả để xét, công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo mặt bằng chung của cả nước có tính tới điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức muộn hơn mọi năm, vào tháng 8/2020. Tuy thời gian ôn tập ngắn, công tác dạy và học của giáo viên và học sinh cuối cấp bị gián đoạn trong thời gian dài, gây nhiều xáo trộn, nhưng các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã kịp thời điều chỉnh khung thời gian năm học, tổ chức tập huấn cho giáo viên; thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh để ổn định tâm lý, nắm chắc thông tin về kỳ thi và tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập để có thể đạt kết quả cao nhất. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.800 thi sinh tham dự, tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn tỉnh đạt 95.37%.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi dành cho học sinh như kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, ôn luyện đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 279 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; công nhận 225 sáng kiến kinh nghiệm, 25 đề tài nghiên cứu khoa học, 12 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm.

Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới


Các cơ sở giáo dục tiểu học hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, đảm bảo theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh; ban hành công văn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tới các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017 - 2025”; quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật; hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, đảm bảo theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến nay, việc dạy và học theo chương trình mới đã dần đi vào nền nếp, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chủ động thích ứng với hình thức tổ chức dạy học mới; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục theo hướng mở, tăng cường hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, góp phần giáo dục phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành GD&ĐT; tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết: “Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, sở sẽ tham mưu cho tỉnh thực hiện một số những giải pháp: Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, kiên cố hóa trường học, lớp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2, 6 và những lớp tiếp theo, theo lộ trình; đẩy mạnh ứng dụng cong nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực vượt khó vươn lên, ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học.

La Ngà - Kim Dung

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/01

 • T3

  19/01

 • T4

  20/01

 • T5

  21/01

 • T6

  22/01

 • T7

  23/01

 • CN

  24/01

Dữ liệu ngày 21/01/2021 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng