Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Cập nhật: Thứ năm , 28/04/2016 10:29

Sáng 27/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử; tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội quí I; thông qua Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo các vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khẳng định: Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương về công tác bầu cử. Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử của TW, của tỉnh, của huyện đến cơ sở đảm bảo đúng tiến độ. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lập danh sách 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội  khóa XIV, 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 677 ứng cử viên cấp huyện và 7.685 ứng cử viên cấp xã. Về cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo các tiêu chí tái cử, người ngoài đảng, trẻ tuổi, phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định. Ấn định, công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu, theo đó số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu tại 2 đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu tại 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 398 đại biểu tại 120 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND cấp xã  được bầu là 4.548 đại biểu tại 1.208 đơn vị bầu cử. Tỉnh đã thành lập các đoàn  kiểm tra tại các huyện, thành phố theo các đợt. Các nội dung, công việc tổ chức bầu cử đều đảm bảo tiến độ, đúng quy định.  Ủy ban Bầu cử tỉnh cấp hơn 12 nghìn bộ tài liệu phục vụ công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền sâu rộng tại cơ sở; phê duyệt 1.246 khu vực bỏ phiếu;  niêm yết danh sách  361.626 cử tri trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, khánh tiết được quan tâm chỉ đạo, triển khai cụ thể, chu đáo.

Về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ,quốc phòng - an ninh quí I: Tiến độ gieo trồng vụ đông xuân đảm bảo thời vụ; trồng rừng mới đạt 10% kế hoạch (KH); công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai sâu rộng. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá trị 3 tháng đầu năm đạt 300 tỷ đồng, bằng 12% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 3,5 % so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 210 triệu USD, bằng 61% KH, tăng 44% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2015 đến nay đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng,  bằng 87% KH. Tổng nguồn vốn phát triển năm 2016 thuộc tỉnh quản lý, giải ngân đạt 4,7 tỷ đồng, đạt 0,3 % KH. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 271 tỷ đồng, bằng 28% dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa đạt 250 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 20 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Thành lập mới 21 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký hơn 56 tỷ đồng. Đã hoàn thành kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; có 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Ngành du lịch thu hút 161 nghìn lượt người, tăng 16% so với cùng kỳ.

Hội nghị thảo luận, phân tích một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực, tập trung vào các nội dung: Cần sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, nhất là dự án hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám. Tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ đông xuân, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi, tổ chức thu mua thuốc lá. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Hoàn thiện nội dung dự thảo 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, giai đoạn 2016 - 2020.  Một số ý kiến nêu rõ tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; sau một thời gian ngừng hoạt động, một số doanh nghiệp chế biến khoáng sản hoạt động trở lại, tuy nhiên sản xuất công nghiệp hiện đang gặp khó khăn. Có ý kiến phân tích các tiêu chí giảm nghèo hướng  đa chiều, phương  hướng hỗ trợ hộ nghèo; công tác quản lý tốt hộ tịch hộ khẩu, nhất là các xã biên giới có người vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm  thuê; cảnh báo về thực trạng các hoạt hình mua bán đa cấp, hình thức lừa đảo xin việc làm. Nhiều ý kiến đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử, một số địa phương tiếp tục bổ sung danh sách cử tri, sớm giải quyết các đơn thư, khiếu nại đảm bảo đúng quy định.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết (chuyên đề) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016 - 2020.

Sau khi khái quát tình hình về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2011- 2015, dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2016 - 2020 đã được hội nghị biểu quyết 100% nhất trí thông qua. Theo đó mục tiêu đến năm 2020 có 70% sở chỉ huy cấp tỉnh, 50% sở chỉ huy cấp huyện được đầu tư xây dựng; tổ chức luyện tập chỉ huy các cấp 2 lần/năm; kết thúc nhiệm kỳ 100% cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể đều được diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% KH; phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước xây dựng cơ sở công, nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô vừa và nhỏ, sẵn sàng động viên phục vụ nhu cầu thời chiến…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong quí I, nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành  tiếp tục sản xuất vụ đông xuân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện kết nối với đối tác Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa; tăng thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về công tác giáo dục đào, phòng chống dịch bệnh; cần  làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai tích cực các dự án phát triển du lịch. Phối hợp vảo vệ  an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử, theo đúng quy trình, luật định; tổ chức việc tiếp xúc cử tri, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri về cơ cấu, số lượng đại biểu các cấp. Có phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh Thiết - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/01

 • T3

  19/01

 • T4

  20/01

 • T5

  21/01

 • T6

  22/01

 • T7

  23/01

 • CN

  24/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng