Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

Cập nhật: Thứ ba , 01/12/2020 08:30

Ngày 30/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp thẩm tra 9 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39 ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6), kế hoạch đầu tư công năm 2020; Dự thảo Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư công ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Liên quan đến dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021, các đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa các số liệu, chỉ tiêu trong cả giai đoạn, nhất là chỉ tiêu thực hiện hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương; đưa ra giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực nhằm khai thác hợp lý tiềm năng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp trong thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết Sửa đổi bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39 ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là cơ quan được phép thu các khoản phí theo quy định. Cơ quan tổ chức thu phí được để lại 50% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công tác duy tu, cải tạo, nâng cấp, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực cửa khẩu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đề nghị các cơ quan soạn thảo, các ngành chức năng tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, dự thảo các nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguyệt Hà - Thanh Tùng

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/01

 • T3

  26/01

 • T4

  27/01

 • T5

  28/01

 • T6

  29/01

 • T7

  30/01

 • CN

  31/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng