Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật: Thứ tư , 20/04/2016 16:23

Ngày 19/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó niêm yết danh sách 83 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ cấu, thành phần của 83 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: Tỷ lệ ứng viên nữ chiếm trên 37%;  ứng cử viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm trên 19%; người ngoài Đảng chiếm trên 10%; đại biểu tái cử chiếm 18%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm trên 84%.

Toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử. Số ứng viên và số đại biểu được bầu tại các đơn vị như sau:

+ Đơn vị bầu cử số 1 - huyện Hà Quảng:  có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 2 - huyện Thông Nông: có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 3 - huyện Trà Lĩnh: có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 4 - huyện Hạ Lang: có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 5 - huyện Phục Hòa: có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 6 - huyện Thạch An: có 5 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 7 - huyện Quảng Uyên có 7 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 4 đại biểu;

+ Đơn vị số 8 - huyện Trùng Khánh: có 7 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 4 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 9 - huyện Nguyên Bình: có 7 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 4 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 10 - huyện Bảo Lạc: có 8 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 11 - huyện Bảo Lâm: có 8 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;  

+ Đơn vị bầu cử số 12 - huyện Hòa An: có 8 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 5 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 13 - thành phố Cao Bằng có 8 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 5 đại biểu. 

Danh sách 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 13 đơn vị bầu cử:

* Đơn vị bầu cử số 1 - Huyện Hà Quảng

1. Trần Văn Bộ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Quảng.

2. Hoàng Thị Lam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

3. Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng.

4. Bế Thanh Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

5. Đào Thị Vinh, công chức UBND xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng.

* Đơn vị bầu cử số 2 - Huyện Thông Nông

1.  Hoàng Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy Thông Nông.

2. Hà Vĩnh Dương, Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

3. Đàm Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4. Lưu Ngọc Luận, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Thông Nông.

5. Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

* Đơn vị bầu cử số 3 - Huyện Trà Lĩnh

1. Nông Văn Đàm, Bí thư Huyện ủy Trà Lĩnh.

2. Nông Xuân Kiên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Trà Lĩnh.

3. Hà Nhật Lệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4. Vương Quang Thiên, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

5. Hoàng Thị Thương, Chánh Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

* Đơn vị bầu cử số 4 - Huyện Hạ Lang

1.  Mã Thị Độ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hạ Lang.

2.  Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Nông Thị Lan Hương, chuyên viên Tỉnh đoàn Thanh niên.

4. Thẩm Văn Phán, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang.

5. Vũ Khắc Quang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên.

* Đơn vị bầu cử số 5 - Huyện Phục Hòa

1. Nông Thị Hà, Bí thư Huyện ủy Phục Hòa.

2. Nông Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

3. Nông Hải Lưu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phục Hòa.

4. Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

5.  Trần Văn Sinh, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Phục Hòa.

* Đơn vị bầu cử số 6 - Huyện Thạch An

1.  Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

2. Nông Văn Chiêm, Bí thư Huyện ủy Thạch An.

3. Nông Xuân Ngọc, chuyên viên, Ủy ban MTTQ huyện Thạch An.

4. Lưu Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

5. Triệu Thị Thiết, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch An.

* Đơn vị bầu cử số 7 - Huyện Quảng Uyên

1. Hoàng Thị Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Uyên.

2.  Phan Văn Cầu, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Quảng Uyên.

3. Đặng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất - Xuất nhập khẩu Hùng Dũng.

4. Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Lương Văn Hơn, Bí thư Huyện ủy Quảng Uyên.

6. Phan Thị Năm, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quảng Uyên.

7. Nông Thành Thân, Phó Chánh Văn phòng, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

* Đơn vị bầu cử số 8 - Huyện Trùng Khánh

1.  Nông Tiến Dũng, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2.  Ngân Bá Đinh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Hoàng Văn Đội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

4. La Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh.

5. Hoàng Thị Bích Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trùng Khánh.

6. Phương Thị Mùi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh.

7. Đinh Thị Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà.

* Đơn vị bầu cử số 9 - Huyện Nguyên Bình

1. Mã Thu Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình.

2. Nguyễn Sinh Huỳnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi Cao Bằng.

3. Bàn Văn Lân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyên Bình.

4. Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

5. Lê Đỗ Thanh, Trưởng Phòng Công tác ĐBQH, Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh.

6. Bế Xuân Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyên Bình.

7. Nguyễn Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tỉnh.

* Đơn vị bầu cử số 10 - Huyện Bảo Lạc

1. Bào Quốc Hoàn, Trung tá, Trưởng Ban, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. Công Văn Hưu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lạc.

3. Lãnh Thị Mai, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lạc.

4. Phùng Mùi Nải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc.

5. Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Miền Tây.

6. Nông Văn Phong, Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

7. Đàm Thị Trung Thu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

8. Địch Xuân Thùy, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

* Đơn vị bầu cử số 11 - Huyện Bảo Lâm

1. Hoàng Nông Chức, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bảo Lâm.

2. Triệu Lưu Cương, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

3. Nông Văn Dực, Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

4. Nguyễn Văn Hồng, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

5. Lâm Thị Thúy Kiều, chuyên viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm.

6. Dương Thủy Tiên, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

7. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

8. Ma Thế Tuyết, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm.

* Đơn vị bầu cử số 12 - Huyện Hòa An

1. Dương Hoài Dung, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Hòa An.

2. Đàm Viết Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Vũ Quang Luyện, Bí thư Huyện ủy Hòa An.

4. Vương Ánh Ngân, Trưởng Ban Thanh thiếu niên - Trường học, Tỉnh đoàn Thanh niên.

5. Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Phú Anh.

6. Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

7. Chu Phương Thanh, chuyên viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An.

8. Vương Thị Tuyên, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Cao Bằng.

* Đơn vị bầu cử số 13 - Thành phố Cao Bằng

1. Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

2. Nông Thị Biếc, chuyên viên, Đoàn Thanh niên Thành phố.

3. Đàm Văn Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

4. Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

5. Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh.

6. Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng.

7. Phạm Đức Khôi, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh.

8. Hoàng Diệu Quang, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Lãnh Thiết

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  29/05

 • T3

  30/05

 • T4

  31/05

 • T5

  01/06

 • T6

  02/06

 • T7

  03/06

 • CN

  04/06

Dữ liệu ngày 29/05/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng