Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ tư , 28/10/2020 08:00

Sáng 27/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được khai mạc trọng thể.


Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo vụ, các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương.

Về phía đại biểu tỉnh Cao Bằng, dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Dương Mạc Thăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác ĐBQH khóa XIII; đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57.000 đảng viên trong toàn tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trình bày Báo cáo Chính trị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội. Báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã xác định được 5 lợi thế chính cũng như những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của tỉnh, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân trên 7,0%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/người/năm. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai thực hiện có hiệu quả, lượng khách đạt trên 5 triệu lượt người, tăng 98% so với giai đoạn trước; tăng trưởng du lịch bình quân đạt trên 25%/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 274.000 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 55,68%. Thu hút một số dự án lớn về nông nghiệp, đặc biệt Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại huyện Quảng Hòa đã được khởi công xây dựng. Đến nay, toàn tỉnh có 25 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, có trên 15.000 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 174,5% so với giai đoạn 2011 - 2015; bình quân tăng 13%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 4.680 tỉ đồng, gấp 4,23 lần so với năm 2015. Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm. Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chuẩn bị triển khai thi công, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 9.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân tăng trên 10%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đến đăng ký đầu tư trên 33.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có gần 300 dự án được triển khai với tổng vốn trên 72.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,12%; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Toàn bộ 17/17 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương; sau sắp xếp, sáp nhập đã giảm 03 huyện, 38 xã, 1.025 xóm, tổ dân phố; 21.874 người hoạt động không chuyên trách. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Bên cạnh thành tựu đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa thực sự bền vững. Kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Thu ngân sách nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. Cải cách hành chính chuyển biến chậm; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng; kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Báo cáo đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, mục tiêu chung là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá mới trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững. Huy động các nguồn lực để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt để khai thác tối đa 5 lợi thế chính của tỉnh. Trong đó, 3 đột phá được xác định là: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; phát triển kinh tế cửa khẩu. Ba chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách.


Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trình bày một số báo cáo tại Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đoàn đại biểu trình bày tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, những bài học rút ra ở mỗi địa phương, đơn vị và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ qua đã nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung thảo luận, tập trung chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, hiệu quả, quyết tâm đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chủ động đề xuất với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ về nguồn lực, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Cao Bằng bứt phá vươn lên, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín và năng lực công tác, có tư duy đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đủ năng lực lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị Ban Chấp hành khóa mới phải đáp ứng yêu cầu là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có sự kế thừa, đảm bảo cơ cấu về thành phần, độ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đại hội lựa chọn đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVIII báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.


Các đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thảo luận chung tại hội trường, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Buổi chiều, Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 53 đồng chí trúng cử; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy là 1 đồng chí trong số 53 đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết thúc phần bầu cử, các đại biểu thực hiện nội dung thảo luận tại tổ đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng chiều 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Ngày 28/10, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

La Ngà - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng