Xác định rõ tiềm năng, lợi thế, đưa Cao Bằng phát triển bền vững

Cập nhật: Thứ ba , 27/10/2020 18:28

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Là tỉnh miền núi nghèo, còn nhiều khó khăn, vì thế những kết quả đạt được của Cao Bằng là rất đáng trân trọng, tự hào. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Cao Bằng là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa, nơi lưu giữ bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc. Suốt chiều dài 520 năm hình thành và phát triển, là phên giậu vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, Cao Bằng đã ghi đậm dấu ấn những trang sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Cao Bằng là nơi đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về đất nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; là nơi khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay; là nơi mở ra bước ngoặt quan trọng xoay chuyển cục diện chiến trường bằng chiến thắng của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979, Cao Bằng đã tích cực đóng góp sức người, sức của, kiên cường, anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, thân yêu của Tổ quốc, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, nền hòa bình độc lập dân tộc của đất nước.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Năm năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, Cao Bằng đã có bước phát triển khá toàn diện về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận: Đến nay Cao Bằng vẫn là tỉnh khó khăn trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế còn thấp. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ thiếu gắn kết, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành, liên kết vùng và khu vực để mở rộng quy mô, thúc đẩy tăng trưởng. Công nghiệp phát triển chậm, quy mô nhỏ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế còn ít; tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch còn chậm so với tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của cả nước (bằng 54%); tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong tốp cao nhất của cả nước...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều bất cập. Đầu tư cho văn hóa, văn học - nghệ thuật, nhất là đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, trình độ dân trí chưa đồng đều; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều hạn chế, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỉ lệ hộ tái nghèo và số hộ cận nghèo vẫn ở mức cao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW chưa thật sự đi vào chiều sâu, thực chất. Công tác phát triển đảng viên mới ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có mặt còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở. Công tác dân vận có lúc, có nơi chưa hiệu quả; thực hiện Quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở một số nơi chưa được duy trì thường xuyên, thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa rõ nét.

Những hạn chế, yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Tại Đại hội này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, hiệu quả, quyết tâm đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Với khát vọng lớn và quyết tâm cao, Báo cáo Chính trị của Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 khá đồng bộ; đồng chí Võ Văn Thưởng cơ bản nhất trí và mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đề ra; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, xác định rõ tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra; đặt sự phát triển của tỉnh trong tổng thể chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc để thấy rõ hơn thực trạng và trình độ phát triển của tỉnh trong tương quan với các địa phương trong vùng. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá có tính khả thi, sát thực tế để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh có điều kiện phát triển. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đẩy nhanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trước hết, ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1; dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa; hợp tác xây dựng Khu kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Long Bang (Quảng Tây); khu trung chuyển hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh.

Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo, khác biệt mang đậm bản sắc Cao Bằng; đẩy mạnh hoàn thiện các điều kiện vận hành Khu cảnh quan Thác Bản Giốc, xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hoá, tập trung vào mở rộng quy mô, nâng cao năng suất các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, các đặc sản, hướng đến xuất khẩu. Quan tâm phát triển kinh tế rừng gắn với sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm sản, dược liệu quý. Chú trọng bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Thứ hai, Cao Bằng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước (chiếm tới 95%). Tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 26-KL/TW, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tập trung đổi mới giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo nghề, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Quan tâm giải quyết các vấn đề về nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, việc làm, xóa đói, giảm nghèo; an sinh xã hội,… cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đại biểu dự Đại hội. 

Thứ ba, Cao Bằng là tỉnh có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh khu vực phía Đông Bắc của Tổ quốc, vì vậy nhiệm vụ tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng bộ. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nắm chắc tình hình, xử lý tốt các phát sinh trong vùng đồng bảo dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cần tăng cường hiệu quả thực chất các mối quan hệ láng giềng, giao lưu hữu nghị với các tỉnh biên giới của Trung Quốc, qua đó vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch… của tỉnh, vừa góp phần vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; chú trọng giáo dục ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, xây dựng nguồn cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nhất là dân vận của các cơ quan nhà nước; củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dung tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chú trọng củng cố, xây dựng Hội Nông dân các cấp thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Cao Bằng cần chủ động đề xuất với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ về nguồn lực, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Cao Bằng bứt phá vươn lên, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Thứ năm, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành khóa mới phải đáp ứng yêu cầu là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có sự kế thừa, đảm bảo cơ cấu về thành phần, độ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín và năng lực công tác, có tư duy đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiêu biểu cho Đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đủ năng lực lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh Cao Bằng vào cuộc sống.

Với truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo và Phát triển, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước./.
 

Nhóm PV

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng