Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Đồng Tháp trở thành “đóa sen hồng” tỏa hương, khoe sắc, vươn lên mãnh liệt

Cập nhật: Thứ hai , 19/10/2020 09:07

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại thành phố Cao Lãnh. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 349 đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho trên 60.000 đảng viên của Đảng bộ Tỉnh tham dự Đại hội.

 Đồng chí Lê Minh Hoan khai mạc Đại hội .

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Đại hội có nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của Đồng Tháp trong 5 năm tới. Kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan yêu cầu mỗi đại biểu cần phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần dân chủ trên cơ sở nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và tình đồng chí thân ái, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu để Đại hội diễn ra đúng chương trình đã được quyết nghị.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, thúc đẩy kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Sự quyết liệt trong phát triển kinh tế đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần tạo tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân hằng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 19,93% (năm 2015 là 17,4%), thương mại- dịch vụ chiếm 45,53% (năm 2015 là 42,7%), nông- lâm- thủy sản chiến 34,5% (năm 2015 là 39,9%).

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ qua được triển khai thực hiên có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thường xuyên nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Chỉ thị số 05-Ct/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội.

Khẳng định lại lịch sử phát triển hơn 300 năm của tỉnh Đồng Tháp, cùng với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường của Nhân dân Đồng Tháp đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng đây là những điều kiện thuận lợi để Đồng Tháp vươn lên bứt phá trong thời gian tới.

 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu  chỉ đạo tại Đại hội 

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Những thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và quân, dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng Tháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới chính là con người, là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ; biến khó khăn, thách thức, sự thiếu thốn, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để Đồng Tháp thực sự trở thành “đóa sen hồng” tỏa hương, khoe sắc, vươn lên mãnh liệt trong khu vực và cả nước.

Nhấn mạnh vai trò của công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng; chú trọng khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Đồng Tháp trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Minh Chính (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa cho đồng chí Lê Minh Hoan.

Tỉnh cũng cần quan tâm đến công tác giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích; coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng…

*Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hồng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, chỉ định đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp, Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT tham gia làm Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT./.
 

Theo dangcongsan.vn

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng