9 tháng đầu năm, thu do ngành Thuế quản lý đạt 822,3 tỷ đồng, đạt 67,1% dự toán Bộ Tài chính giao

Cập nhật: Thứ sáu , 09/10/2020 09:12

Ngày 8/10, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm, triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.


Cục Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo, tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 863,1 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó thu do ngành thuế quản lý 822,3 tỷ đồng, đạt 67,1% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 51,2% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2019. So với cùng kỳ năm trước có 5/15 khoản thu tăng trưởng, trong đó thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng 19,3%, thuế thu nhập cá nhân tăng 29,9%, thu tiền sử dụng đất tăng 33,2%, thuế bảo vệ môi trường tăng 1,4%, thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế tăng 50,1%. 10/15 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó có các khoản thu như thu doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu doanh nghiệp địa phương, thu phí - lệ phí… Theo địa bàn thu, một số địa phương đạt cao so với dự toán Bộ Tài chính giao như: Thành phố Cao Bằng đạt 102,8%, Hòa An đạt 101%, Nguyên Bình đạt 81,3%, Bảo Lạc 74,3%,  các đơn vị còn lại đạt dưới 70%.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế Cao Bằng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế tới người dân và cộng đồng xã hội. Số lượng hồ sơ khai thuế đã nộp về cơ quan thuế/tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp đạt 97,57%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 93,49%. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 2.306 hồ sơ. Kiểm tra hóa đơn được 30 trường hợp, có 9 trường hợp có vi phạm, số tiền phạt là 194,1 triệu đồng. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 85 doanh nghiệp, kết quả số truy thu, xử phạt là 4,4 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2,7 tỷ đồng, số chưa nộp là 1,8 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 313 người nộp thuế đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, tổng số thuế được gia hạn là 59,3 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp quản lý nợ thuế như: Giao chỉ tiêu thu nợ cho các chi cục thuế kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; rà soát, phân loại tiền thuế nợ chính xác, đúng quy định, từ đó đề ra biện pháp đôn đốc thu cho phù hợp; tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian còn lại của năm 2020, ngành Thuế Cao Bằng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả. Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thẩm định giá đất cụ thể; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời. Tiếp tục triển khai các đề án tăng thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ cửa khẩu, quản lý xăng dầu. Rà soát nguồn thu, tăng cường khai thác tăng thu ở tất cả các lĩnh vực, các hoạt động kinh tế. Triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Trương Quyến - Khánh Triều

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng