Trên 7.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Cập nhật: Chủ nhật , 23/08/2020 22:18

Để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, tỉnh Cao Bằng đã huy động và bố trí trên 7.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm.


Ảnh minh họa.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực huy động thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 841 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 642 tỷ đồng; vốn sự nghiệp chương trình nông thôn mới 130 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất; 7 tỷ đồng đầu tư Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 35 tỷ đồng vốn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thực hiện đầu tư trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng; 248 tỷ đồng vốn Chương trình 30a thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, nhân rộng mô hình giảm nghèo; 222 tỷ đồng vốn Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Nguồn xã hội hóa vận động được khoảng 145 tỷ đồng để thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngoài ra, vốn đầu tư phát triển được lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 là 6.451 tỷ đồng. Đồng thời, các chương trình, dự án sử dụng vốn vay, vốn hỗ trợ không hoàn lại 54 tỷ đồng, bao gồm: 31,2 tỷ đồng từ Dự án VIE/036 để thực hiện cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp, tập huấn, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; 6,3 tỷ đồng từ Dự án LIFSAP Cao Bằng thực hiện hỗ trợ cung cấp các dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ các tổ hợp tác về phát triển chăn nuôi; 16,5 tỷ đồng từ Dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ để thực hiện hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch, thành lập các nhóm phát triển sản xuất. Thông qua các nguồn lực, kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp; sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng rõ rệt; đời sống, vật chất tinh thần người dân khu vực nông thôn từng bước được nâng lên.

Hoàng Ngơi - Đức Thụ

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  26/10

 • T3

  27/10

 • T4

  28/10

 • T5

  29/10

 • T6

  30/10

 • T7

  31/10

 • CN

  01/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.320/lượng