Tích cực hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế

Cập nhật: Chủ nhật , 16/08/2020 12:13

Để tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tăng cường chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện tốt các giải pháp khai thác tận thu các nguồn thu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chi cục Thuế khu vực huyện Hòa An và Hà Quảng đã tập trung hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kê khai nộp thuế đúng quy định.


Chi cục Thuế khu vực huyện Hòa An và Hà Quảng hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kê khai nộp thuế đúng quy định (Ảnh minh họa).

Là địa bàn rộng thực hiện chủ trương về sáp nhập các đơn vị hành chính, Chi cục Thuế khu vực huyện Hòa An và Hà Quảng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. Hiện, Chi cục quản lý thu thuế 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và 543 hộ sản xuất kinh doanh, trong đó có 273 hộ nộp thuế định kỳ hằng tháng. Tính đến ngày 12/8, Chi cục Thuế khu vực hai huyện Hòa An, Hà Quảng đã thu đạt trên 23 tỷ 899 triệu đồng, đạt trên 93% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt hơn 76% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao; thu cân đối đạt trên 14 tỷ đồng, đạt trên 62%. Các sắc thuế thu đạt kết quả gồm: thu từ khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh đạt trên 6 tỷ 600 triệu đồng; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt trên 1 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ đạt hơn 5 tỷ đồng, đạt hơn 65%; thu phí và lệ phí đạt trên 668 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất đạt gần 7 tỷ đồng, vượt trên 115% kế hoạch giao; thu khác ngân sách đạt 1 tỷ 770 triệu đồng. Ngoài ra, các sắc thuế khác đều thu đạt trên 35% và đang tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thu theo kế hoạch đề ra. Để thu thuế theo đúng tiến độ cũng như khai thác nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn, Chi cục Thuế đã triển khai có hiệu quả việc nộp thuế điện tử, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nộp thuế theo quy định.

Chi cục Thuế khu vực huyện Hòa An và Hà Quảng cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, nhất là nguồn phát sinh. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. Vì vậy, trong thời gian gần đây, một số sắc thuế trước đây quản lý thu còn khó khăn nay đã bước đầu thực hiện có hiệu quả. Cụ thể là: dịch vụ vận tải tư nhân, thuế chuyển mục đích sử dụng đất, người dân đã tự giác đến kê khai nộp thuế theo đúng quy định. Qua đó cũng đã góp phần tăng cường quản lý công tác thu thuế, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai. Riêng thuế xây dựng cơ bản tư nhân năm 2020 thu đạt trên 220 triệu đồng. Tuy địa bàn rộng, nhưng số thu ngân sách của 2 huyện Hòa An và Hà Quảng còn hạn chế, nguyên nhân là do không có nguồn thu phát sinh, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn. Hơn nữa, các doanh nghiệp quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, vì vậy nguồn thu còn thấp. Về phía Chi cục Thuế luôn chia sẻ và tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và đôn đốc các đơn vị thực hiện tự kê khai nộp thuế theo luật định.

Cùng với việc quản lý hoạt động của các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh và tích cực rà soát các nguồn thu trên địa bàn, Chi cục Thuế còn đẩy mạnh xử lý đối với số thuế còn nợ đọng. Hiện nay, số thuế nợ trên địa bàn quản lý trên 8,8 tỷ đồng, trong đó số có khả năng thu gần 4 tỷ đồng. Để phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, thực hiện các biện pháp đôn đốc, giám sát, khai thác thu, nhất là đối với số có khả năng thu và thực hiện các phương án chống thất thu ngân sách. Mặt khác, tích cực tư vấn, hỗ trợ pháp luật về thuế cho các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính thuế và đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Quản lý chặt chẽ hồ sơ kê khai thuế, quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, cấp mã số thuế, miễn thuế, giảm thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đạt trên 31 tỷ đồng UBND tỉnh giao.

Hoàng Ngơi

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng