Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ năm , 13/08/2020 09:29

Ngày 12/8, Đảng bộ huyện Quảng Hòa khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 245 đại biểu đại diện cho 6.249 đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá toàn diện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, Đảng bộ huyện Quảng Hòa đã ban hành các chương trình trọng tâm, chương trình công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh. Giá trị sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá với 4,5%/năm. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 45.000 tấn, vượt 22% mục tiêu đề ra. Mở rộng diện tích các cây trồng mũi nhọn, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước đầu có kết quả. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, giá trị tăng bình quân mỗi năm đạt từ 8 - 10%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đã huy động hơn 1,7 tỷ đồng, bao gồm vốn xã hội hóa, đầu tư xây dựng 549 công trình điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sinh hoạt. Đến nay, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã còn lại đạt 13/19 tiêu chí; tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 24,2 triệu đồng/năm. Có 2.527 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 đạt trên 545,6 tỷ đồng, tăng 67,4% so với năm 2015. Ngoài nhà máy Thủy điện Nà Lòa và Thủy điện Nà Tẩư, đến nay, trên địa bàn huyện có thêm 3 nhà máy: Thủy điện Hòa Thuận, Thủy điện Tiên Thành, Thủy điện Khuổi Luông, đưa tổng công suất toàn huyện là 48,8 MW, giá trị sản xuất đạt trên 200 tỷ đồng/năm, tăng hơn 3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đến nay, khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng có 30 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 40 dự án với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD. Một số cơ sở sản xuất, chế biến đi vào hoạt động như Công ty sản xuất bánh kẹo Zai Zai, Công ty chế biến thực phẩm gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản, Công ty Coffee. Bình quân kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2015 - 2019 đạt 335,2 triệu USD/năm, giảm 24,2%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2019 đạt 580 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 116 tỷ đồng. Bên cạnh nhiều làng nghề truyền thống, Quảng Hòa có 22 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, sản lượng hằng năm đạt trên 18.000 m3 sản phẩm, giá trị sản xuất đạt 90 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015.

Công tác quy hoạch được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, hệ thống đường giao thông được mở rộng. Nghị quyết về xây dựng thị trấn Quảng Uyên thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và trung chuyển hàng hóa xuất khẩu đạt kết quả tích cực. Nguồn lực đầu tư xây dựng huyện Phục Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV được tăng cường. Bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên xây dựng đô thị Phục Hòa, hiện đã triển khai 387 dự án đầu tư xây dựng với 646,4 tỷ đồng, trong đó hoàn thành 59 công trình thủy lợi, 23 công trình cấp nước sinh hoạt, 169 công trình giao thông, 11 công trình trường học, 6 công trình điện và nhiều công trình dự án khác. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 41,8% năm 2015 xuống còn 23,25%.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng lên.


Các đại biểu dự Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, sau khi hoàn thành việc sáp nhập Đảng bộ huyện Phục Hòa và Đảng bộ huyện Quảng Uyên, tiếp nhận Đảng bộ xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh để thành lập Đảng bộ huyện Quảng Hòa, hiện toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.240 đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, xóm, tổ dân phố, tạo được sự thống nhất, đồng thuận và ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã giảm 8 xã và 181 xóm, tổ dân phố. Công tác phát triển đảng viên mới vượt 150,4% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành khoa học, hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đang được phát huy tác dụng tốt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tổ chức thực hiện. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ huyện Quảng Hòa. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quảng Hòa là trọng điểm kết nối trong khu vực miền Đông của tỉnh, có cửa khẩu quốc tế Tà Lùng; địa hình bằng phẳng, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hoá; có tài nguyên, khoáng sản và các điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng quy mô lớn; nhiều làng nghề truyền thống, nhiều sản phẩm văn hóa độc đáo, nhiều sản phẩm nông, lâm, nghiệp đặc trưng mà không phải vùng đất nào cũng có được. Đặc biệt có liên quan trực tiếp đến 02 dự án lớn của tỉnh đó là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của tập đoàn TH True Milk với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng (dự kiến sẽ khởi công vào tháng 9/2020); có đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đi qua và là điểm kết nối với thành phố Cao Bằng và Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư (dự kiến sẽ khởi công trước đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX). Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của huyện một cách nhanh nhất, bền vững nhất.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu xây dựng huyện Quảng Hòa trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Đông tỉnh Cao Bằng, tạo động lực cho phát triển toàn vùng. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi Đảng bộ huyện phải đoàn kết, nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn mới có thể thực hiện thành công. Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Một là, huyện phải tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ, đúng, chính xác tình hình thực tiễn, những khó khăn, thách thức, nhất là thời cơ, thuận lợi; nhận diện đúng những thế mạnh, lợi thế khác biệt, tiềm năng hơn hẳn so với địa phương khác; xác định rõ vị trí, vai trò của huyện trong liên kết vùng, khu vực các huyện miền Đông của tỉnh để định hướng đúng chiến lược phát triển kinh tế của huyện theo hướng ưu tiên thứ tự: (1) nông nghiệp thông minh là nền tảng xuyên suốt, là trụ đỡ; (2) kinh tế biên mậu; (3) du lịch, dịch vụ. Từ định hướng trên, phải dồn sức, dồn lực, ưu tiên nguồn vốn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tổ chức thực hiện cho bằng được các chiến lược nêu trên, làm đến đâu dứt điểm đến đó, không làm ồ ạt, dàn trải, nợ đọng vốn, bứt phá trong thời gian tới để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng miền Đông của tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, động viên, khích lệ nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Mạnh dạn xây dựng mô hình xóm nông thôn mới ở những xã chưa có điều xây dựng toàn xã nông thôn mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. 

Với lợi thế là huyện có nền văn hóa đa dạng, đặc trưng riêng, đậm đà bản sắc các dân tộc, các điểm di sản địa chất, văn hoá thuộc Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, khu du lịch hồ Thang Hen và có 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - đây là dư địa lớn cho huyện phát triển du lịch. Huyện cần chủ động tăng cường giới thiệu, quảng bá các nét văn hóa đặc sắc, các điểm du lịch của địa phương trên nhiều kênh thông tin, kể cả mạng xã hội. Liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh hình thành các tuyến, điểm du lịch liên vùng nhằm khai thác tối đa lợi thế, dư địa về phát triển du lịch. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, hạ tầng phục vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng ẩm thực, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc dân tộc của địa phương nhằm thu hút, giữ chân du khách đến tham quan.

Tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đảm bảo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biên mậu và khai thác du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung. Tiếp tục tập trung phát triển thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành nghề truyền thống.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển đô thị Phục Hoà, Quảng Uyên, đưa thị trấn Quảng Uyên và đô thị Phục Hoà đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đặc biệt, sau Đại hội phải bắt tay ngay cùng với tỉnh triển khai thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Quảng Hòa cần tập trung huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt, chủ động phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhà đầu tư và các cơ quan chuyên môn thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ, trước mắt, tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân khi thực hiện dự án.

Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp và du lịch. Đặc biệt quan tâm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình có công. Hỗ trợ khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19. Có chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập cấp huyện và cấp xã. Thời gian tới phải xây dựng và tổ chức thực hiện ngay đề án xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 phải thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Quảng Hòa cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tập trung nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Năm 2020 và những năm tiếp theo, Quảng Hòa phải đứng trong top có thứ bậc cao nhất, nhì trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang biên giới làm thuê. Tập trung xây dựng đảng bộ, các chi, đảng bộ trực thuộc thật sự là hạt nhân lãnh đạo, bảo đảm cho Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Quan tâm đặc biệt tới xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất người đứng đầu các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hằng năm lựa chọn 1 - 2 việc trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện, đồng thời thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo thiết thực, sát với tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm, xử lý kịp thời những hạn chế, yếu kém, thiếu sót, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Trước mắt, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả để đạt được mục tiêu “kép”.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng huyện Quảng Hòa trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Đông tỉnh Cao Bằng”, Đại hội đã đề ra 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sản phẩm đặc sản và chăn nuôi đại gia súc; Nâng cao chất lượng đô thị Phục Hoà, xây dựng thị trấn Quảng Uyên đạt tiêu chí đô thị loại IV. Xây dựng 3 nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững từ nông nghiệp.

Lãnh Thiết - Sơn Tùng

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  21/09

 • T3

  22/09

 • T4

  23/09

 • T5

  24/09

 • T6

  25/09

 • T7

  26/09

 • CN

  27/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.620/lượng