Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ sáu , 07/08/2020 09:32

Ngày 6/8, Đảng bộ huyện Bảo Lâm khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 202 đại biểu đại diện cho 3.390 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. 12/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt mục tiêu đại hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá, tỷ lệ sử dụng giống cây lúa lai trên 80%, cây ngô trên 70%; sản lượng lương thực có hạt bình quân mỗi năm tăng 200 tấn. Các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như mận máu, cây hồi, quế, cỏ voi. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1 ha đạt trên 30 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trạm xá, trường học, chợ nông thôn được quan tâm đầu tư. Đến nay thực hiện được 124,8 km đường giao thông nông thôn, 28 công trình thủy lợi. Hiện bình quân đạt 11,9 tiêu chí nông thôn mới/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trung bình từ 7 tỷ đồng/năm. Thu ngân sách từng bước khai thác có hiệu quả các nguồn thu, năm 2015 thu đạt trên 23 tỷ đồng thì đến 2019 đạt trên 33 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đều vượt kế hoạch giao. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019 thực hiện giảm được 2.256 hộ nghèo; tổng tỷ lệ giảm nghèo đạt 22,89%, bình quân đạt trên 5,7%/năm. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, huyện duy trì 100% xóm có chi bộ; kết nạp được 887 đảng viên mới, đạt 110%, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ huyện lên 3.390 đồng chí.


Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bảo Lâm xác định tập trung vào 18 chỉ tiêu với nhiệm vụ đột phá là phát triển nông nghiệp an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ. 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ; Chương trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Bảo Lâm vẫn là một huyện nghèo, khó khăn nhất của Cao Bằng với quy mô nền kinh tế là rất nhỏ; cơ cấu kinh tế chuyển địch đúng hướng nhưng chưa rõ nét, thiếu bền vững; chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/2 thu nhập bình quân toàn tỉnh. Muốn đi lên từ nông nghiệp, huyện phải tập trung đẩy mạnh liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp); tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, áp dụng các giống mới, kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như: vùng trồng cây dược liệu, mô hình chăn nuôi, vỗ béo đại gia súc, mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Bảo Lâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; quan tâm tìm kiếm và mời gọi cho bằng được các doanh nghiệp có năng lực và tâm huyết trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp tham gia nghiên cứu, đầu tư tại huyện; đưa doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi khép kín gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Về điểm nghẽn, nút thắt của Bảo Lâm vẫn là 2 điểm nghẽn, nút thắt chính, đó là: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị còn thiếu và yếu; chất lượng nguồn nhân lực thấp. Đây là những điểm nghẽn, nút thắt đề nghị Đảng bộ huyện ngay sau đại hội cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, làm việc cụ thể với các ban, sở, ngành chuyên môn của tỉnh, năng động, sáng tạo để tập trung tháo gỡ, đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện luôn phải xác định xây dựng Đảng bộ là vấn đề then chốt, theo đó phải tập trung xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid -19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, vừa có tính kế thừa, vừa phát huy được sức mạnh và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đủ sức gánh vác và hoàn thành trọng trách được giao. Đối với công tác bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cần lựa chọn, bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa nội dung của Đại hội để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  21/09

 • T3

  22/09

 • T4

  23/09

 • T5

  24/09

 • T6

  25/09

 • T7

  26/09

 • CN

  27/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.620/lượng