Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ năm , 06/08/2020 09:29

Ngày 5/8, Đảng bộ huyện Bảo Lạc long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự Đại hội có đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 230 đại biểu đại diện cho gần 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết tâm, quyết liệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Xác định được các lợi thế, tiềm năng của huyện và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 23,5 triệu đồng/người, đạt 106,8% kế hoạch, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích là 25 triệu/ha; tổng sản lượng bình quân đạt 23.565 tấn, đạt 102,5% kế hoạch. Ngoài ra, huyện tập trung phát triển vùng nguyên liệu, cây dược liệu có giá trị kinh tế như trúc sào, hồi, quế. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 1.760 ha hồi, 163 ha cây quế, 1.892 ha trúc, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Về xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 9,5 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 11,5 tỷ đồng (năm 2015) lên 13,7 tỷ đồng (năm 2019). Tỷ lệ tăng thu bình quân trên địa bàn đạt 20,4%/năm. Tỷ lệ giảm nghèo trên 5%/năm. Mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư phát triển, bình quân mỗi năm mở mới được trên 25 km. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Trong 5 năm đã đào tạo, giải quyết việc làm cho 4.744 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện từ 38% năm 2015 lên 44% năm 2020.


Các đại biểu tham dự Đại hội.

Về du lịch, huyện tập trung khai thác các lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, dịch vụ. Đến nay, lượng khách du lịch qua địa bàn và nghỉ lại tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh với các hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng, trong 5 năm qua, huyện đã tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 1.242 quần chúng ưu tú và 950 đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 174 đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở; kết nạp được 923 đảng viên mới. Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bảo Lạc xác định tập trung vào 21 chỉ tiêu chủ yếu với 2 nội dung đột phá gồm phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ và phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc; 3 chương trình trọng tâm: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực lao động; Chương trình xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Với các mục tiêu tổng quát: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, không ngừng đổi mới tư duy, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động, quyết tâm, quyết liệt có trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra một số đột phá mới trong nông nghiệp, nông thôn, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng; mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng huyện Bảo Lạc phát triển bền vững.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu rõ, huyện Bảo Lạc vẫn có 2 điểm nghẽn, nút thắt chính là: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu; chất lượng nguồn nhân lực thấp. Đề nghị Đảng bộ huyện ngay sau Đại hội cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, làm việc cụ thể với các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh; năng động, sáng tạo để tháo gỡ cho bằng được; huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tăng tốc, bứt phá, sớm trở thành huyện năng động, phát triển trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Nông nghiệp vẫn là trọng tâm lớn, hàng đầu, bao trùm của huyện. Để triển khai có hiệu quả các lợi thế về nông nghiệp, trước hết, cần quy hoạch lại sản xuất theo lợi thế từng vùng (vùng cây dược liệu, vùng cây ăn quả), mở rộng quy mô các cây trồng đặc trưng, đặc hữu. Tập trung đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà, đặc biệt bám sát tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh tìm cho được, mời cho được các doanh nghiệp thực sự có năng lực và tâm huyết tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhằm mở rộng quy mô, diện tích. Thực hiện đồng bộ quy trình khép kín trong sản xuất, từ cung cấp giống, thủy lợi, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn canh tác, chăm sóc, thu hoạch, chế biến tại chỗ, xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm.

Huyện cần tập trung phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo đó, huyện cần chủ động tăng cường giới thiệu, quảng bá các nét văn hóa đặc sắc, các điểm du lịch của địa phương trên nhiều kênh thông tin, đặc biệt là mạng xã hội. Phối hợp với các địa phương lân cận của tỉnh như Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và các địa phương lân cận của Hà Giang như Đồng Văn, Mèo Vạc hình thành nhiều tour, tuyến du lịch liên Công viên địa chất toàn cầu (Công viên đá Hà Giang và Công viên Non nước Cao Bằng).

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ động lồng ghép các nguồn vốn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là nguồn lực nội sinh của người dân, phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tại trung tâm các cụm xã. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các công trình thủy điện trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh. Quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên đổi mới công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành khoá mới đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, vừa có tính kế thừa, vừa phát huy được sức mạnh và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, của cán bộ và nhân dân, đủ sức gánh vác và hoàn thành trọng trách được giao. Đối với công tác bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, cần lựa chọn, bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa nội dung của Đại hội để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  21/09

 • T3

  22/09

 • T4

  23/09

 • T5

  24/09

 • T6

  25/09

 • T7

  26/09

 • CN

  27/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.620/lượng