Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ ba , 04/08/2020 09:06

Ngày 3/8, Đảng bộ huyện Trùng Khánh long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 230 đại biểu đại diện cho hơn 6.100 đảng viên trong toàn đảng bộ.


Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của huyện, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trùng Khánh đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 45,2 triệu đồng/ha. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Pò Peo và cửa khẩu Trà Lĩnh đạt trên 2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 736,8 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 582 tỷ đồng, tăng gấp 2,03 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Dự kiến đến hết năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã. Đến hết năm 2019, đã có 2.750 hộ chăn nuôi đưa gia súc gia khỏi gầm sàn nhà ở, chiếm 57,9% số hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở vào năm 2015, đạt 115,8% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Hạ tầng cơ sở du lịch, dịch vụ được quan tâm đầu tư, nâng cấp; có 1.650.000 lượt khách du lịch đến địa bàn huyện, tốc độ tăng bình quân 25,9%/năm. Huyện tích cực, chủ động triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) theo chỉ đạo của tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành sáp nhập huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh thành huyện Trùng Khánh mới với gồm 21 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ huyện có 53 chi, đảng bộ cơ sở với trên 6.000 đảng viên; duy trì 100% xóm có chi bộ. Huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn đảng bộ kết nạp được 1.351 đảng viên.


Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Trùng Khánh xác định tập trung vào 17 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nội dung đột phá gồm: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu với 2 chương trình trọng tâm là Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. Với mục tiêu tổng quát là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy mạnh mẽ nội lực, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tạo nhiều đột phá, khác biệt trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Trùng Khánh phát triển nhanh và bền vững.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá, biểu dương nỗ lực, thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ huyện Trùng Khánh là một trong 3 đảng bộ của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ, cũng là đảng bộ đầu tiên sáp nhập tiến hành tổ chức Đại hội. Trên cơ sở xác định lợi thế, điểm nghẽn, đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá, khác biệt trong nhiệm kỳ tới. Phải nhận diện đúng lợi thế khác biệt của địa phương so với các địa phương khác để định hướng đúng chiến lược phát triển theo hướng phát triển nông nghiệp thông minh gắn với sản xuất hàng hóa, phát triển du lịch dịch vụ và phát triển kinh tế biên mậu. Phải dồn sức, dồn lực, ưu tiên nguồn vốn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân để tổ chức cho bằng được 3 chiến lược trên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế; xây dựng đề án xóa nghèo nhanh, bền vững, đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vào dịp phòng, chống dịch Covid-19 và đại hội đảng các cấp. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác cán bộ; phát huy vai trò dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đổi mới và phát triển, mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đối với công tác bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại hội lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của đảng bộ, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa nội dung của Đại hội để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương và đơn vị mình, góp phần vào sự thành công của Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào thực tiễn.

La Ngà - Kim Dung

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  21/09

 • T3

  22/09

 • T4

  23/09

 • T5

  24/09

 • T6

  25/09

 • T7

  26/09

 • CN

  27/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

55.620/lượng