Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ bảy , 01/08/2020 21:43

Sáng 1/8, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh qua các thời kỳ và 186 đại biểu chính thức đại diện cho 4.200 đảng viên của 89 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đề ra. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; công tác giáo dục truyền thống có sự đổi mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Đảng ủy Khối đã mở được 17 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 1.275 đảng viên tham gia; 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.495 quần chúng ưu tú. Trên 97% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện làm theo Bác. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã sáp nhập, giải thể 14 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 17 tổ chức cơ sở đảng, nâng cấp 3 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở; chuyển 4 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở; các đảng bộ cơ sở đã sắp xếp lại 42 chi bộ trực thuộc. Kết nạp được 1.175 đảng viên mới, đạt 130% kế hoạch. Các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nâng cao thu nhập và đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động.


Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Khối CQ&DN đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh có tính chất đặc thù với nhiều đảng viên của Đảng bộ là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, do vậy phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nắm chắc nguyên tắc cơ bản, phương pháp làm việc khoa học để Đảng bộ thực sự là đảng bộ tiêu biểu và hoạt động có hiệu quả. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối phải lựa chọn cho đơn vị mình 1 - 2 nội dung đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt của nhiệm kỳ tới. Trước mắt, phải phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị thật tốt các thủ tục để khởi công dự án chế biến sữa và nuôi bò sữa 4.500 tỷ đồng vào tháng 8 tới và chuẩn bị khởi công và tiến hành khởi công đường cao tốc dự kiến vào tháng 9. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền các cấp, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh, công khai, minh bạch và cải tiến các thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, tránh gây khó khăn khó dễ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức đầy đủ về trách nhiệm gần dân, sát dân, chăm chỉ làm việc, giải quyết nhanh gọn các công việc theo chức năng, nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định 2150 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, nhất là những người đứng đầu để tạo sự lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ Khối chú trọng chăm lo cho công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển đảng, thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Đảng bộ Khối trong công tác cán bộ. Đồng thời, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XIII bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, có năng lực và trí tuệ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Tại Đại hội, các báo cáo tham luận được trình bày với các chủ đề trên các mặt xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xúc tiến thương mại, phản ánh đầy đủ những đóng góp của các ngành, các đơn vị doanh nghiệp; bổ sung những đề xuất, giải pháp trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Khối CQ&DN trong thời gian tới.

Buổi chiều, Đại hội thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN khóa XIII, thống nhất danh sách 28 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII giới thiệu để bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQ&DN khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Diệu Linh - Thành Luân

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  28/09

 • T3

  29/09

 • T4

  30/09

 • T5

  01/10

 • T6

  02/10

 • T7

  03/10

 • CN

  04/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.070/lượng