Trùng Khánh: Hoàn thành 115,8% kế hoạch di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở

Cập nhật: Thứ ba , 21/07/2020 10:57

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, huyện Trùng Khánh đã có 57,9% số hộ thực hiện di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở, hoàn thành 115,8% kế hoạch, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.


Xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh là nơi đi đầu trong việc đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Trùng Khánh là huyện có phần lớn đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống với tập quán nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Qua rà soát, thống kê đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện (cả Trà Lĩnh) có khoảng 6.000 hộ có chuồng gia súc dưới gầm sàn nhà ở, chiếm trên 45%. Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến tiêu chí môi trường trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của từng xóm, xã.


Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh xác định việc di dời trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Để giải quyết thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh xác định việc di dời trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của huyện giai đoạn 2016 - 2020, theo đó, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 29/10/2015 về việc di dời chuồng trại trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số hộ dân nuôi nhốt đưa trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở. UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 và đặt ra mục tiêu từng năm để chỉ đạo các ngành chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện di dời gia súc. Tuy nhiên, trong 2 năm đầu thực hiện Chỉ thị 01, kết quả đạt còn thấp, tổng số hộ di dời được 853 hộ, hoàn thành 21% kế hoạch. Năm 2017, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu 442 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, nhưng chỉ đạt trên 83% kế hoạch. Nguyên nhân do các hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở thường là các hộ nghèo, cận nghèo nên không có kinh phí để xây dựng chuồng; quỹ đất hạn hẹp không có mặt bằng để làm chuồng trại; tâm lý lo ngại để chuồng trại xa nhà rất khó quản lý, dễ mất trộm... 


Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Trùng Khánh trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài PTTH Cao Bằng.

Theo ông Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thì việc di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, khó khăn nhất là tập quán của người dân các huyện miền Đông, nhất là huyện Trùng Khánh, bà con ở tập trung và phong tục nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà đã có từ lâu đời. Vì thế để bà con có sự chuyển biến về nhận thức để đảm bảo về môi trường và vệ sinh cho cuộc sống của nhân dân thì phải thực hiện công tác tuyên truyền vận động tích cực, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua, cũng xuất phát từ những nơi làm tốt, huyện đã nhân rộng ra khá nhiều xã, đến nay, trên địa bàn huyện có 6 xã làm theo mô hình chuồng trại tập trung này. Cái khó khăn thứ 2 là điều kiện về cuộc sống, kinh tế của bà con. Chỗ ở đã khó rồi, giờ phải lo thêm chỗ ở cho gia súc cũng phải tốn một khoản kinh phí nhất định.

Để hoàn thành mục tiêu đưa 50% số hộ nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở theo Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trùng Khánh đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản của huyện về chỉ đạo, triển khai thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; thông qua các hội nghị, họp xóm, lồng ghép các hoạt động khác để triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng khu vực nông thôn gắn với XD NTM. Trong 5 năm, huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 1.453 cuộc, với 64.695 lượt người nghe, bình quân thực hiện được 363 cuộc/toàn huyện/năm và 18 cuộc/xã/năm. Năm 2018 hoàn thành di dời được 876/731 chuồng trại, đạt 119,8%; năm 2019 hoàn thành di dời được 779/702 chuồng trại, đạt 110,9%. Tổng nguồn vốn đã huy động được để thực hiện hỗ trợ di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở là trên 4,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, lồng ghép các chương trình 135, nông thôn mới, xã hội hóa.


Mô hình chuồng gia súc tập thể tại xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Đặc biệt huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo và xây dựng thành công mô hình di dời chuồng trại chăn nuôi trâu bò tập trung ra xa nhà ở. Điển hình là xã Đàm Thủy  đã có 5 xóm thực hiện mô hình chuồng trại chăn nuôi tập trung với tổng số gần 70 hộ chăn nuôi. Các mô hình chuồng trại chăn nuôi tập trung đã phần nào tiết kiệm được quỹ đất xây dựng chuồng trại, bà con nhân dân còn nêu cao ý thức thức tự quản, tập trung phát triển đàn vật nuôi và có điều kiện phòng chống dịch bệnh cho trâu bò. Đây là địa phương được đánh giá có cách làm mới trong việc giải quyết việc di dời chuồng trại chăn nuôi và bảo vệ môi trường nông thôn được một số nơi đến tham khảo học tập kinh nghiệm. Hơn nữa, để làm tốt vấn đề di dời chuồng trại trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở, huyện Trùng Khánh đã áp dụng giải pháp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu để các hộ dân làm theo.

Lãnh đạo Huyện ủy Trùng Khánh cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng chính quyền và nhân dân. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình và cách làm rất sáng tạo, đặc biệt là mô hình làm chuồng trại tập trung đối với các địa bàn không có quỹ đất, tiêu biểu xã Đàm Thủy, hiện tại xã đã có 6 xóm có mô hình làm chuồng trại tập trung, và quản lý của xóm để thực hiện mô hình này cũng rất tốt, tạo thành vùng nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh, theo hướng tập trung cũng là mô hình cộng đồng trong làng xóm rất thuận lợi, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, an ninh trật tự được tăng cường. Trong năm 2019, huyện tổ chức đánh giá mô hình này để cung học tập kinh nghiệm thực tế, trên cơ sở kinh nghiệm thực tế đó, huyện có những biện pháp quyết liệt trong năm 2019 và đầu năm 2020. Như vậy có thể nói Chỉ thị 01 của Huyện ủy thực sự đi vào cuộc sống, và đã có những kết quả rõ nét, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới này, sẽ phấn đấu hoàn toàn 100% các hộ di dời chuồng trại theo đúng nghị quyết của Đại hội.

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở với những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Huyện ủy, đã di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở được trên 3.400 hộ, hoàn thành 115,8% kế hoạch, trong đó có 2/21 xã, thị trấn hoàn thành 100%, 6/21 xã hoàn thành trên 50%, 13/21 xã, thị trấn hoàn thành dưới 50%; có 05/20 xã thực hiện được mô hình xây dựng chuồng trại tập trung để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, gồm: Đàm Thủy được 05 mô hình, Lăng Yên được 01 mô hình, Ngọc Côn được 01 mô hình, Ngọc Chung 01 mô hình và Đình Phong được 01 mô hình.

Trong nhiệm kỳ tới, huyện Trùng Khánh phấn đấu đến năm 2025, 100% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác quán triệt học tập, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu, nhân rộng các mô hình xây dựng chuồng chăn nuôi tập trung theo hình thức nhóm hộ đã đạt được, huy động các nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi...

Kim Dung - La Ngà 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  19/10

 • T3

  20/10

 • T4

  21/10

 • T5

  22/10

 • T6

  23/10

 • T7

  24/10

 • CN

  25/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.370/lượng