Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Đảng bộ huyện Hòa An tập trung các giải pháp đột phá, tạo bứt phá chiến lược trong giai đoạn mới

Cập nhật: Thứ năm , 04/06/2020 10:12

Sáng 3/6, Đảng bộ huyện Hòa An đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy chọn tổ chức điểm. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư huyện ủy các huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy Hòa an qua các thời kỳ; lão thành cách mạng; bà mẹ Việt Nam anh hùng và 228 đại biểu đại diện cho trên 5.000 nghìn đảng viên thuộc 39 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Hòa An.


Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Bí thư Huyện ủy Hòa An khóa XIX khẳng định: Đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 5 năm qua, triển khai các chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội lần này tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng Hòa An phát triển toàn diện, bền vững”.


Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trở thành thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt 30.000 tấn/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 62 triệu đồng/ha. Chăn nuôi có bước phát triển mạnh, nhiều mô hình trang trại, gia trại được hình thành, tổng đàn gia súc trên địa bàn đạt gần 63.000 con; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 139 tỷ đồng. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã trồng mới 139ha rừng tập trung, trên 129.000 cây phân tán, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,2%, vượt 9,2% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và có nhiều linh hoạt, đời sống của người nông dân từng bước được nâng lên. Đến nay, đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 12 tiêu chí/xã. 100% xã có điện lưới quốc gia. Huy động xã hội hóa thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm đường giao thông nông thôn đạt gần 10 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 86%. Kết quả thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019 thu đạt trên 34 tỷ 885 triệu đồng, đạt 127% kế hoạch, bình quân hằng năm tăng trên 16%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 471 tỷ đồng. Thành lập mới 10 hợp tác xã.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư theo chương trình mục tiêu đề ra. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 76,7%, bán kiên cố đạt 22,6%, cơ sở vật chất và đồ dùng thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học; có 14 trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học ở các cấp học trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì thực hiện tốt, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trung bình mỗi năm giảm 0,3%, đến nay toàn huyện còn dưới 12%. Mạng lưới y tế được củng cố, đến năm 2020 có 13 bác sỹ/vạn dân. Trong năm 5 qua, toàn huyện có 119 người đi xuất khẩu lao động, trên 6.000 người được tư vấn, giới thiệu tạo việc làm trong nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,78% năm 2015 xuống còn 21,29% năm 2019; hộ cận nghèo từ 13,4% vào năm 2015 giảm xuống còn 10,7% trong năm 2019. Hỗ trợ xây dựng gần 2.000 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trong đó Chương trình 135 đầu tư trên 47 tỷ đồng thực hiện 71 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát trong Đảng được coi trọng. Trong đó tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, xóm, tổ dân phố theo đúng quy định. Kết quả phân loại hằng năm có 42,6% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 980 đảng viên mới, vượt 22,5% chỉ tiêu giao. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hòa An đã đạt được trong 5 năm vừa qua. Đồng thời chỉ đạo: Đảng bộ huyện cần tập trung các giải pháp đột phá để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như tháo gỡ được những nút thắt, điểm nghẽn, tạo bứt phá chiến lược trong giai đoạn mới.

Buổi chiều, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX gồm 41 đồng chí. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XIX được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Ngơi - Vĩnh Thuận - Thành Luân

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng