Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp

Cập nhật: Thứ hai , 29/02/2016 09:31

Ngày 26/02, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước, công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh to lớn và vai trò xung kích của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa; vận động  các doanh nghiệp tham gia khối giao ước thi đua với UBND tỉnh; phát hiện cổ vũ gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, liên kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Hướng dẫn đôn đốc các phong trào thi đua chuyên đề do các cấp phát động;  bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lồng ghép các hoạt  động tư vấn về công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động. Qua đó chú trọng phát hiện, biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất kinh doanh để nhân rộng trong toàn xã hội.

Lãnh Thiết - Vĩnh Thuận 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/11

 • T3

  01/12

 • T4

  02/12

 • T5

  03/12

 • T6

  04/12

 • T7

  05/12

 • CN

  06/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send./lượng