Phấn đấu 8 xã về đích nông thôn mới trong năm 2020

Cập nhật: Thứ bảy , 15/02/2020 16:36

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, năm 2020, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn.


Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu đề ra năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên; Đức Long, huyện Hòa An; Lương Can, huyện Thông Nông; Thị Hoa, huyện Hạ Lang; Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh; Yên Thổ, huyện Bảo Lâm; xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc.Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí bình quân/xã tăng thêm từ 1 - 1,5 tiêu chí so với năm 2019; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã. Giảm 11 xã đạt dưới 10 tiêu chí, trong đó phấn mỗi huyện thực hiện đạt 1 xã. Mỗi huyện, thành phố chuẩn hóa công nhận, chứng nhận ít nhất 1 sản phẩm OCOP cấp huyện (đạt 2 sao). Cấp tỉnh chuẩn hóa 5 - 10 sản phẩm cấp tỉnh (đạt 3 sao). Phấn đấu 116 thôn của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 3093/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Riêng Thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015.

Để đạt được các mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân. Xây dựng các mô hình liên kết, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với thực hiện Chương trình OCOP. Huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

Hoàng Ngơi - Đức Thụ

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.170/lượng