Tỉnh ủy: Quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cập nhật: Thứ năm , 20/06/2019 09:46

Ngày 19/6, Tỉnh ủy tiến hành hội nghị cán bộ chủ chốt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, Thành phố.


Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư về chỉ định 5 đồng chí tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định các đồng chí: Lê Minh Long, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Thư, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Dương Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn Trọng Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, 5 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phát huy kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực công tác, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng trưởng thành về mọi mặt, tham gia tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, góp phần cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 cũng như hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 18/5/2019, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bàn về 4 nội dung quan trọng như: Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo, văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (gồm có: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018...


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, và Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Theo đó, cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, từng đảng bộ chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần và cơ cấu; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín, đảm bảo độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số... Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”...


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: Ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố quán triệt ngay Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung quán triệt tại hội nghị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, chuẩn bị triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Thúy Hằng - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23290 VNĐ

39.440/lượng