Họp Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Cập nhật: Thứ bảy , 15/06/2019 23:16

Chiều 14/6, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Họp Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cuộc họp thông qua dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, khánh tiết; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết. Theo đó, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết có nhiệm vụ xây dựng, chuẩn bị và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, khánh tiết; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội về các nội dung, quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; Phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo kế hoạch, từ nay đến hết quý I/2021, Tiểu ban chuẩn bị các nội dung như: Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Hướng dẫn phương án maket, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp ở cơ sở; Phương án maket, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Đề cương kịch bản phóng sự truyền hình về những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đề cương kịch bản truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc Đại hội; Thông báo nhanh kết quả Đại hội; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết cơ bản nhất trí nội dung các dự thảo văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến các thành viên Tiểu ban để hoàn chỉnh dự thảo. Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung công tác như: thực hiện chỉ đạo tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; tuyên truyền quá trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các dự thảo văn kiện của Trung ương, của tỉnh; xây dựng bộ ảnh triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề xuất, xin ý kiến xây dựng bộ ảnh triển lãm và in ấn phẩm phát trong Đại hội; xây dựng maket, pano khẩu hiệu, trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường tổ chức Đại hội và các phòng thảo luận; tổ chức dâng hương, báo công tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó trước khi tiến hành Đại hội. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành viên, đơn vị trong quá trình thực hiện. Các đơn vị thành viên nêu cao trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

La Ngà - Vĩnh Thuận

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23290 VNĐ

39.440/lượng