Bảo Lạc: Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh cho 91 đảng viên mới

Cập nhật: Thứ tư , 12/06/2019 16:31

Từ ngày 4-10/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Lạc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 cho 91 đảng viên mới đến từ 22 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

Các học viên được học tập: Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng-an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động  và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyên để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng. Các chuyên đề về kiến thức phòng quốc an ninh đối tượng 4 và một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở./.
 
Minh Khôi

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/06

 • T3

  25/06

 • T4

  26/06

 • T5

  27/06

 • T6

  28/06

 • T7

  29/06

 • CN

  30/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23370 VNĐ

39.070/lượng