Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020

Cập nhật: Thứ hai , 10/06/2019 15:37

Ngày 7/6, đoàn khảo sát HĐND tỉnh do đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; việc chi chuyển nguồn sang năm sau, chi sự nghiệp, chi chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).


Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, kinh phí giao cho sở là 107,312 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp năm 2018 là 7,33 tỷ đồng, chỉ tiêu giao hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm là 6 tỷ đồng, với 6 dự án. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ mua vắc-xin phòng chống bệnh gia súc, gia cầm cho các huyện 30a và các huyện vùng khống chế đã thực hiện được 3,5 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu y tế dân số, tiểu hợp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến nông lầm sản nguồn vốn do Bộ Y tế phân bổ là 855 triệu đồng, đã thực hiện được 95,2% kế hoạch.

Đối với Ban Dân tộc tỉnh, tổng vốn Chương trình 135 được giao năm 2018 là 243 tỷ 285 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của Chương trình 135 là 181 tỷ 432 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 61 tỷ 853 triệu đồng. Tính đến 15/3/2019,  đã thực híện được 73% kế hoạch vốn năm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện 5 dự án thuộc chương trình MTQG, trong đó dự án Nghị quyết 30a, thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn với vốn đầu tư tổng kinh phí thực hiện năm 2018 là 139 tỷ 120 triệu đồng, vốn duy tu bảo dưỡng được cấp 8 tỷ 036 triệu đồng. Các chính sách giảm nghèo chung và chính sách xã hội được tỉnh tập trung triển khai đồng bộ như: Chính sách hỗ trợ về nhà ở, y tế, trợ giúp pháp lý, trợ cấp xã hội thường xuyên hằng tháng cho các hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị: Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản tích hợp các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để địa phương triển khai thực hiện thuận lợi; hằng năm phân bổ kinh phí cho các dự án Chương trình MTQG theo đề nghị của tỉnh. Ban Dân tộc đề nghị Chính phủ nâng định mức hỗ trợ của Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2019;  HĐND, UBND tỉnh đẩy nhanh công tác phân bổ, giao chỉ tiêu vốn sự nghiệp năm 2019 để các điạ phương sớm triển khai các nhiệm vụ của chương trình.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà đề nghị các cơ quan tham mưu ban hành các quy định cho UBND tỉnh đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định; rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, nhất là những nguồn thu mới để dần tăng cơ cấu thu; thực hiện tốt chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình MTQG.

Trương Quyến - Khánh Triều

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/06

 • T3

  25/06

 • T4

  26/06

 • T5

  27/06

 • T6

  28/06

 • T7

  29/06

 • CN

  30/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23360 VNĐ

39.420/lượng