Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ trẻ

Cập nhật: Thứ ba , 21/05/2019 09:28

Chiều 20/5, Ban Chỉ đạo Chương trình số 12-CTr/TU ngày 9/5/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020” tiến hành cuộc họp, đánh giá kết quả hoạt động hơn 2 năm vừa qua, thống nhất nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu dự cuộc họp.

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu, phối hợp triển khai công tác đào tạo, cử 173 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đi đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành. Trong đó, cử 30 công chức, viên chức đào tạo chuyên ngành giáo dục, đạt 300% chỉ tiêu; cử 117 công chức, viên chức lĩnh vực y tế đào tạo chuyên khoa cấp I và trình độ thạc sỹ, bằng 285% kế hoạch (KH); cử 4 công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, du lịch đạt 100% KH; cử 79 cán bộ đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, đạt 45% KH; cử 241 cán bộ tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; chọn cử 139 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương đạt gần 70% KH. Ngoài ra, còn cử hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ… Tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã tổ chức 44 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với hơn 3.000 cán bộ quản lý các cấp. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Khu vực I, Học viện Hành chính quốc gia chọn cử 430 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung, đạt 238% KH. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp chọn cử 153 đồng chí tham gia 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây là kết quả quan trọng để dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được củng cố kiến thức, kỹ năng lãnh đạo các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển 24 cán bộ trong tổng số chỉ tiêu 40 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, bằng 60% KH. Nhìn chung, Ban Chỉ đạo đã bám sát quy chế, chỉ tiêu của Chương trình số 12 của Tỉnh ủy, sau đó cụ thể hóa các đề án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, công tác đào tạo một số lĩnh vực chưa đạt kế hoạch, như: Chưa chọn cử cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đi đào tạo trình độ tiến sỹ, cũng như chưa cử cán bộ đi đào tạo đào về chuyên ngành du lịch. Một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong công tác chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng.

Đánh giá cao kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 12 của Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình; rà roát quy hoạch, bổ sung kịp thời cán bộ đủ tiêu chuẩn và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng phương án luân chuyển cán bộ các cấp, việc sắp xếp bố trí cán bộ sau luân chuyển phải cụ thể, đảm bảo chế độ, chính sách; tiếp tục bám sát nội dung chương trình, triển khai thực hiện theo đề án, kế hoạch đã đề ra; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với quy hoạch cán bộ; tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo, nhất là các chuyên ngành y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, văn hóa, du lịch; chấm dứt việc cử cán bộ đi đào tạo không đúng quy trình; tiếp tục hoàn thiện quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, trình độ, bằng cấp của cán bộ, đảm bảo lựa chọn được cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình số 12 của Tỉnh ủy tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt công tác báo cáo hai chiều với cơ quan, đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo.          

Lãnh Thiết - Diệu Linh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/06

 • T3

  25/06

 • T4

  26/06

 • T5

  27/06

 • T6

  28/06

 • T7

  29/06

 • CN

  30/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 23370 VNĐ

39.070/lượng