Dự án CSSP góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật: Thứ sáu , 03/01/2020 10:43

Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ có tổng nguồn vốn 36,27 triệu USD, được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2022 tại 35 xã thuộc 4 huyện Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án bước đầu góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Dự án CSSP tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn.

Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng tập trung hỗ trợ trực tiếp cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo nông thôn, hộ nông dân, nhóm đồng sở thích (CIG), cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ưu tiên hộ nghèo nông thôn có đất và sức lao động, bao gồm cả các hộ kinh doanh; người nghèo nông thôn có việc làm tay nghề thấp; người nghèo nông thôn thiếu đất sản xuất song có khả năng và mong muốn làm ăn; nông dân điển hình có những kỹ năng cần thiết để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ngoài ra, các đối tượng khác cũng được hưởng lợi từ dự án như các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong chuỗi giá trị có cùng lợi ích trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ bền vững phù hợp với người nghèo.

Đến nay, toàn tỉnh có 18.191 lượt người là cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được tiếp cận với các hoạt động của dự án, trong đó có 4.907 nữ (chiếm 51,4%), 5.393 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Các xã vùng dự án thành lập và duy trì hoạt động 285 nhóm CIG với sự tham gia của 3.988 thành viên. Hiện nay, có 96 nhóm CIG đã nhận được tài trợ CSA lần thứ nhất với tổng ngân sách giải ngân là 1,92 tỷ đồng. Đồng thời, dự án triển khai thí điểm 36 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các nhóm sở thích vùng dự án về đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại các huyện Thạch An, Nguyên Bình được cấp chứng nhận rau an toàn và được kết nối với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Công ty cổ phần công nghệ xanh CAD và Công ty TNHH thực phẩm An Lành Cao Bằng bao tiêu sản phẩm; mô hình trồng gừng trâu, nghệ đỏ tại 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông được kết nối với Công ty DACE, Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Đức Chung bao tiêu sản phẩm.

Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh phối hợp với ban điều hành dự án huyện và ban quản lý dự án các xã vùng dự án thực hiện rà soát, đánh giá các công trình xây dựng cơ bản từ đề xuất của các nhóm theo các tiêu chí đánh giá quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn. Các công trình được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn thực hiện đầu tư trong năm 2019 khi được bố trí vốn ODA từ ngân sách Trung ương.

Để thực hiện các mục tiêu của dự án và giải ngân đúng tiến độ đã được ký kết với nhà tài trợ vốn vay IFAD, trong thời gian tới, Dự án CSSP tỉnh tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và ban thực thi dự án của các đơn vị liên quan của tỉnh; duy trì các hoạt động nhóm CIG, mô hình nông nghiệp trên địa bàn các huyện, xã; xây dựng đầu tư chiến lược cấp tỉnh; phê duyệt 35 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị tại các xã dự án; nghiên cứu và lập bản đồ rủi ro thiên tai tại các xã dự án. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia định hướng thị trường và có thông tin biến đổi khí hậu; hỗ trợ duy trì hoạt động các nhóm CIG hiện có và thành lập thêm các nhóm CIG mới. Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn đã được lựa chọn tại các xã dự án như đường nông thôn, đường nội đồng, kiên cố hóa mương, chợ đầu mối nông sản.

Diệu Linh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/05

 • T3

  26/05

 • T4

  27/05

 • T5

  28/05

 • T6

  29/05

 • T7

  30/05

 • CN

  31/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

48.890/lượng